วีดีโอ เกษตร : DIY สอนทำทำสปริงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติก

11.25K Views

วีดีโอ เกษตร : DIY สอนทำทำสปริงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติก

เกษตรอารมณ์ดี by วินัย ไตรมาศ แชนแนล วิธีทำสปริงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ งายๆต้นทุนไม่ถึงห้าสิบบาทเพื่อใช้ในการเกษตรประหยัดน้ำเป็นการลดต้นทุน และช่วยลดขยะไปในตัว

++++++++++

วิธีการให้น้ำโดย “สปริงเกอร์ คือ อะไร?”
สปริงเกอร์ คือเป็นอุปกรณ์ที่ทำการฉีดพ่นน้ำที่มุมๆ หนึ่ง ด้วยแรงดัน แล้วปล่อยให้น้ำตกลงมา ด้วยน้ำหนักของตัวมันเอง ในรูปแบบของหยดน้ำเล็กๆ ลงบนพื้นดินหรือสิ่งที่เราต้องการ วิธีการนี้เรียกว่า “การให้น้ำแบบสปริงเกอร์” เหตุที่เรียกวิธีการให้น้ำนี้เพราะว่าลักษณะของน้ำที่ฉีดพ่นออกมาดูคล้ายกับการตกของฝนโดยธรรมชาติ

ทั้งนี้รูปแบบการให้น้ำโดยใช้สปริงเกอร์ ยังสามารถปรับใช้งานตามเงื่อนไขต่างๆ ตามชนิดของดิน สภาพความลาดชั้นของพื้นที่ และก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพืชหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ต้องการใช้ ด้วยวิธีการให้น้ำแบบสปริงเกอร์นี้ยังถือว่าประหยัดน้ำ (ใช้น้ำน้อย) กว่าวิธีการให้น้ำแบบไหลบ่าตามผิวดิน (Run off Surface Irrigation) และสะดวกในการควบคุมปริมาณน้ำที่พืชต้องการได้ค่อนข้างดี โดยที่น้ำดังกล่าวจะถูกฉีดพ่นออกไปด้วยแรงดัน ทำให้ลอยอยู่ในบรรยายกาศ แล้วตกลงมาเสมือนฝน น้ำจะตกลงบนพื้นแล้วแทรกซึมลงไปในดินและสะสมอยู่บริเวณเขตรากพืช (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอุ้มน้ำของดินแต่ละชนิดด้วย)

สปริงเกอร์มีหลายรูปแบบ มีหลายขนาด ทั้งแบบที่ทันสมัย แบบทำงานด้วยกลไกการหมุนด้วยเฟือง (Gear Drive) แบบป๊อปอัพสปริงเกอร์ฝังใต้ดิน (Pop-Up Sprinkler) ปืนฉีดน้ำระยะไกล (Big gun) แบบดั้งเดิม อิมแพคสปริงเกอร์ (Impact Sprinkler) มินิสปริงเกอร์ (Mini-Sprinkler) และอื่นๆอีกมากมาย แต่ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ สร้างความชุ่มชื้น ให้กับสิ่งมีชีวิต คน พืช และสัตว์ รวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิต (ระบบควบคุมฝุ่นละออง ระบบหล่อเย็น) โดยหลักการคือการเรียนแบบธรรมชาติของฝนตก และปรับแต่งให้มีความสม่ำเสมอในการกระจายตัวของเม็ดฝนในพื้นที่ที่ครอบคลุมให้มากที่สุด

คลิป : วินัย ไตรมาศ
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=mRfR4dVXK2o

Show More
Top