เว็บ https://www.VDOKaset.com เป็นเว็บเกี่ยวกับ วีดีโอ เกษตร โดยการ Encode จาก Youtube เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวีดีโอ ที่เกี่ยวกับกับการเกษตร และเป็นเว็บโปรโมทเว็บของเหล่า Youtuber และก็โปรโมทโพสอีกที ที่เพจ : วีดีโอ เกษตร

Top