(คลิป) จุลินทรีย์ทลายดินแข็ง ดินเหนียว แก้ไม่ยาก

1.18K Views

(คลิป) จุลินทรีย์ทลายดินแข็ง ดินเหนียว แก้ไม่ยาก


จุลินทรีย์ทลายดินแข็ง ดินเหนียว แก้ไม่ยาก @ครูสวัสดิ์พาทํา ทําไปเรื่อย

ดินดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบ และแข็งเป็นแนวขนานกับหน้าดินที่ความลึกแตกต่างกันไปจนเป็นอุปสรรคต่อการซอนไซของรากพืช การไหลซึมของน้ำและการถ่ายเทอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช โดยสาเหตุของการเกิดชั้นดาน อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการสะสมดินเหนียว หรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเขตกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยมีการไถพรวนที่ระดับความลึกเดิม การไถพรวนในขณะที่ดินมีความชื้นสูง การไถพรวนติดต่อกันเป็นเวลานาน การใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ลงไปเหยียบย่ำในแปลง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ชั้นดานที่เกิดจากการเขตกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้มักเกิดได้ง่ายในดินเนื้อละเอียดปานกลาง คือ พวกอนุภาคทรายแป้งเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลัง อ้อยและข้าวโพด เป็นต้น

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนกันได้เลย…

ฝากกดไลค์ กดแชร์ ติดตามช่องได้ที่ 👇


ที่มา Youtube Channel : ครูสวัสดิ์พาทํา ทําไปเรื่อย
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=za3Y32VAeHg
Show More
Top