(คลิป) เทคนิค ‘เพาะกล้าไม้แดง’ โอ๋น-ธีรภัทร พันธ์แก้ว – สามอาชีพฯ : วีดีโอ เกษตร

3.05K Views

(คลิป) เทคนิค ‘เพาะกล้าไม้แดง’ โอ๋น-ธีรภัทร พันธ์แก้ว – สามอาชีพฯ : วีดีโอ เกษตร

เทคนิค “เพาะกล้าไม้แดง” พี่โอ๋น-ธีรภัทร พันธ์แก้ว เพาะกล้าไม้แดงอย่าไร ที่ทำให้เปอร๋เซ็นการงอกดีสุดเละเจริญเติบโตได้ดี วันที่ 9 มี.ค. 2563 บ้านน้ำเขียว ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ศาสตร์พระราชา คนบ้าปลูกต้นไม้

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆ ด้วยจ๊า

ประโยชน์ของต้นแดง
1. สามารถนำมาปลูกเพื่อใช้ตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ได้ โดยนำมาปลูกเป็นกลุ่มในสวนสาธารณะหรือในที่โล่งแจ้ง

2. การปลูกต้นแดงมีประโยชน์ทางด้านนิเวศน์ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินโดยเฉพาะดินร่วน ดินทราย เนื่องจากไม้แดงมีระบบรากลึกและแผ่กว้าง นอกจากนี้ยังเหมาะในการนำมาปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม วนเกษตร ในป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลูกใหม่

3. เมล็ดสามารถนำมารับประทานได้

4. ไม้แดงเป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรง มีความทนทานต่อการกระแทกสูง เพรียงและปลวกไม่ค่อยทำลาย และเป็นไม้ที่ทนไฟในตัว การใช้ประโยชน์จากไม้แดงจึงนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น ใช้ทำเสาบ้าน รอดตง ขื่อ ไม้ปาร์เก้ กระดานพื้น ฝา ฯลฯ หรือจะนำมาทำเรือข้างกระดาน เรือสำเภา เรือใบ ทำสะพาน ทำหมอนรางรถไฟ ใช้ทำด้ามเครื่องมือต่าง ๆ ทำหูกและกระสวย ด้ามหอก ไม้คาน ไม้สำหรับกลึง ทำคันไถ คราด ครก สาก กระเดื่อง ทำส่วนต่าง ๆ ของเกวียน ทำลูกหีบ ฟันสีขาว ฯลฯ หรือนำมาใช้ในงานแกะสลัก ทำเครื่องเรือนและไม้บุผนังให้มีความสวยงาม

5. ไม้แดงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำเป็นถ่านและไม้ฟืนได้ดี เพราะไม้แดงมีกิ่งก้านมากพอสมควร โดยถ่านจากไม้นั้นจะให้ค่าความร้อนสูงถึง 7,384 แคลอรีต่อกรัม

คลิป : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=uFGNm6u4Z6Q

Show More
Top