ดูไว้..เป็นไอเดีย | มีพื้นที่จำกัดก็ปลูกผักไร้สารพิษไว้รับประทานเองที่บ้านได้ Ep.31

4.98K Views

ดูไว้..เป็นไอเดีย | มีพื้นที่จำกัดก็ปลูกผักไร้สารพิษไว้รับประทานเองที่บ้านได้ Ep.31

ดูไว้เป็นไอเดียคร้าบ!! สำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัดแต่อยากปลูกผักไร้สารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน..

ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ

เกษตรอินดี้

++++++++++

ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ เป็นอย่างไร ปลอดภัยจริงไหม ?
ผักปลอดสารพิษ คือ พืชผลที่ได้จากการเพาะปลูกตามฟาร์มปกติ แต่ชาวสวนชาวไร่จะไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค แม้ว่าสารเหล่านั้นอาจช่วยกระตุ้นผลิตผลให้อุดมสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นก็ตาม

ผักปลอดสารพิษ ต่างจาก ผักออร์แกนิก อย่างไร ?
ผักปลอดสารพิษแตกต่างจากผักออร์แกนิก (Organic) ตรงที่ผักออร์แกนิกจะถูกเพาะปลูกจนเจริญเติบโตภายในบริเวณที่ถูกจำกัดป้องกันไว้ โดยปราศจากการใช้สารสังเคราะห์จำพวกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค รวมถึงไม่ใช้ยา ฮอร์โมนเร่งโต หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผล โดยเลือกใช้วิธีการตามธรรมชาติเพื่อดูแลพืชผักให้ออกดอกออกผลสมบูรณ์แทน เช่น การใช้ศัตรูตามธรรมชาติจำกัดศัตรูพืชชนิดนั้นก่อนจะเกิดความเสียหายแก่พืชผล ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และพื้นดินที่จะใช้ปลูกผักออร์แกนิคต้องเป็นดินที่ตรวจสอบแล้วว่าปราศจากเชื้อโรคสิ่งเจือปน ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมหรือการฉายรังสี โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดจะได้รับการดูแลควบคุมและคอยตรวจสอบระดับสารเคมีที่เจือปนในห้องแล็บอยู่เสมอ

ในขณะที่ผักปลอดสารพิษไม่ได้มีการพิสูจน์ยืนยันได้ 100% ว่าพืชผลเหล่านั้นจะปลอดสารพิษหรือสิ่งเจือปนใดจริง ๆ เนื่องจากในระหว่างการเพาะปลูก แม้เจ้าของสวนใช้วิธีการทางธรรมชาติเพื่อดูแลพืชผลทุกอย่าง และหลีกเลี่ยงไม่ใช้สารเคมีใด ๆ แต่ก็ยังคงมีโอกาสในการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผักเหล่านั้นได้จากสภาพแวดล้อมของฟาร์ม เช่น สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่ไร่นาสวนอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้ฉีดพ่นลอยมาตามอากาศและปลิวเข้าสู่พืชผลของคุณ หรือแม้แต่ในผิวดินที่ใช้เพาะปลูกก็อาจมีสารเคมีที่เคยถูกฉีดพ่นซึมซับตกค้างไว้แต่เดิม และสารเคมีเหล่านี้ยากที่จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติ แต่กลับยังคงอยู่แล้วซึมเข้าสู่พืชพันธุ์ที่เพาะปลูกได้เช่นกัน ดังนั้น จึงไม่อาจการันตีได้ว่าผักปลอดสารพิษจะไม่มีสารพิษเจือปนอยู่เลย 100%

ผักปลอดสารพิษ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจริงไหม ?
เนื่องจากผักปลอดสารพิษนั้น เป็นเพียงกระบวนการเพาะปลูกดูแลให้พืชผลเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมเก็บเกี่ยวโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นพิษคอยกระตุ้นหรือกำจัดศัตรูพืช อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกในลักษณะดังกล่าวก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษและสิ่งปนเปื้อนตามธรรมชาติอยู่ดี ทั้งในขณะเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ขั้นตอนการขนย้าย หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น แม้จะถูกระบุว่าเป็นผักปลอดสารพิษ ผู้บริโภคก็ควรลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพจากการบริโภคพืชผลเหล่านี้ ด้วยการเลือกพืชผลด้วยความระมัดระวัง เลือกที่สดใหม่ คุณภาพดี ล้างทำความสะอาดสิ่งที่อาจเจือปนในพืชผลเหล่านั้นให้ดี ก่อนนำไปบริโภคหรือปรุงอาหารอย่างเหมาะสมต่อไป

Show More
Top