(คลิป) แนวทางการเลี้ยงปลาดุก ในวงบ่อซีเมนต์ : วีดีโอ เกษตร

2.79K Views

(คลิป) แนวทางการเลี้ยงปลาดุก ในวงบ่อซีเมนต์ : วีดีโอ เกษตร

การเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อนั้น เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่จำกัด จะเลี้ยงใว้บริโภคในครัวเรือน หรือ ใว้ขายสร้างรายได้เสริม การดูแลรักษาก็สะดวก อีกทั้งปลาดุกเป็นปลาที่อดทนต่อสภาพน้ำได้ดี ค่าลงทุนในการการเลี้ยงก็ไม่มาก สามารถนำไป ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ และผลตอบแทนก็เป็นที่น่าภูมิใจ ใช้เวลาเลี้ยงสั้น รุ่นละประมาณ 90 – 120 วัน (3-4เดือน) ก็จับจำหน่ายได้ สามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาดุกอุยและดุกรัสเซีย

ฝากแชร์ความรู้ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

ปลาดุก

ปลาดุก (อังกฤษ: Walking catfishes) เป็นสกุลของปลาหนังน้ำจืดในสกุล Clarias (/คลา-เรียส/) ในวงศ์ Clariidae โดยคำว่า Clarias มาจากภาษากรีกคำว่า chlaros หมายถึง “มีชีวิต” มีความหมายถึง การที่ปลาสกุลนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้บนบกหรือสภาพที่ขาดน้ำ

มีการแพร่กระจายพันธุ์ในน้ำจืดและน้ำกร่อยตามแหล่งน้ำของทวีปเอเชียและแอฟริกา เป็นปลาไม่มีเกล็ด ลำตัวยาว มีหัวที่แบนและแข็ง มีหนวดยาวแปดนิ้ว มีครีบหลังและครีบก้นยาวเกินครึ่งของความยาวลำตัว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ล้ำหน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหลังไม่มีเงี่ยงแข็ง ไม่มีครีบไขมัน ครีบหางมนกลม ครีบทั้งหมดเป็นอิสระจากกัน สามารถหายใจและครีบคลานบนบกได้เมื่อถึงฤดูแล้ง เป็นปลาวางไข่ เป็นปลากินเนื้อโดยเฉพาะเมื่อตัวโตเต็มที่ชอบกินปลาอื่นที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหาร รวมถึงกินซากพืชและซากสัตว์อีกด้วย

เป็นปลาที่รู้จักกันดีในแง่ของการเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่นิยมบริโภคกันโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย

คลิป : คัมภีร์ชีวิต StudiO
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=-59mxAnlHfM

Show More