(คลิป) วิธีทำยูเรียน้ำ คนรักษ์ป่า : วีดีโอ เกษตร

6.94K Views

(คลิป) วิธีทำยูเรียน้ำ คนรักษ์ป่า : วีดีโอ เกษตร

ยูเรียน้ำช่วยย่อยสลายกิ่งไม้ ใบไม้ได้เร็วขึ้น และสามารถนำไปผสมน้ำ เพื่อเป็นปุ๋ยไปรดพืชผักได้ แถมยังลดค่าใช้จ่าย

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

ธาตุไนโตรเจน N

ปกติจะมีอยู่ในอากาศจำนวนมาก ในรูปของก๊าซไนโตรเจน แต่พืชไม่สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ (ยกเว้นพืชตระถั่วเท่านั้นที่สามารถแปรรูปก๊าซไนโตเจนจากอากาศเอามาใช้ประโยชน์ได้) ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมาก เพราะต้องใช้ในการเจริญเติบโต สร้างกรดอะมิโน สร้างโปรตีน เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และวิตามินในพืช แหล่งของธาตุไนโตรเจนในดินคือ อินทรีย์วัตถุ

พืชที่ได้รับไนโตรเจน อย่างเพียงพอ จะส่งผลทำให้
1. เร่งให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต

2. กระตุ้นให้เติบโตเร็ว ใบสีเขียวสด และพืชมีความแข็งแรง

3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง ลำต้น และใบ

4. เพิ่มโปรตีน ให้กับพืช

5. ควบคุมการออกดอก เพิ่มผลผลิต ขอลผลและเมล็ดที่สมบูรณ์

พืชที่ได้รับไนโตรเจน มากเกินไป จะส่งผลทำให้
1. ทำให้พืชอวบน้ำมาก ล้มง่าย

2. ความต้านทานต่อโรคและแมลงลดน้อยลง

3. คุณภาพผลิตผล เมล็ด ลดลง (เพราะพืชจะมุ่งสร้างดอก ลำต้น กิ่ง ใบมากกว่าดอกและเมล็ด) (ต้นมันไม่ลงหัว มีแป้งน้อย , ต้นอ้อยมีรสจืด , ส้มจะมีรสเปรี้ยวมาก

4. ทำให้พืชแก่เร็ว

พืชที่ได้รับไนโตรเจน น้อยเกินไป จะส่งผลทำให้
1. พืชแคระแกรน โตช้า ลำต้นผอมสูง ผลผลิตต่ำ

2. ใบมีขนาดเล็กลง ใบและ ลำต้นเหลืองผิดปกติ (โดยเฉพาะใบล่างเหลือง ปลายใบค่อยๆ แห้ง และเหี่ยวร่วงหล่นเร็วกว่ากำหนด ทำให้ต้นโกร๋น)

3. ออกดอกออกผลจะช้า และไม่ค่อยสมบูรณ์

สภาพของดินโดยทั่วๆ ไปนั้นมักจะมีไนโตรเจน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช การเพาะปลูกพืชจึงควรใส่ปุ๋ยคอก ฯลฯ และใส่ปุ๋ยเคมี ที่มี ไนโตรเจน สูงๆ เพิ่มเติมให้กับพืชด้วย

คลิปโดย : คนรักษ์ป่า Channel
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=X3vVrGCwFX4

Show More
Top