(คลิป) ผลต่างการปลูกต้นทุเรียนกิ่งกระโดงกับกิ่งข้าง : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) ผลต่างการปลูกต้นทุเรียนกิ่งกระโดงกับกิ่งข้าง : วีดีโอ เกษตร

ผลต่างการปลูกต้นทุเรียนกิ่งกระโดงกับกิ่งข้าง

เป็นคลิปที่ให้ความรู้ความต่างของการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนระหว่างต้นกิ่งกระโดงและกิ่งก้างมาปลูก มีผลต่อการเจริญเติบโตของลำต้นและโอกาศรอดตายก็อาจมีผลจากการเลือกต้นพันธุ์อีกด้วย

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : STYLE บัง
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=qHjRbr4i_UQ

Show More
Top