(คลิป) ปุ๋ยทางใบสำคัญไฉน ปุ๋ยยูเรียใช้ฉีดทางใบได้ไหม : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) ปุ๋ยทางใบสำคัญไฉน ปุ๋ยยูเรียใช้ฉีดทางใบได้ไหม : วีดีโอ เกษตร

ปุ๋ยทางใบสำคัญไฉน ปุ๋ยยูเรียใช้ฉีดทางใบได้ไหม

ปุ่ยทางใบไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ ปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยเกร็ด นับว่ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากครับ เพราะ ปุ๋ย NPK หรือธาตุอาหารหลักทางดินนั้น มีสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช

โดยเฉพาะธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ซึ่งพืชมีความต้องการครบทุกตัว ไม่มากแต่ก็จำเป็นครับ

การให้ปุ๋ยทางใบนั้นถือว่าพืชนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและเร็วมาก เพราะพืชสามารถดูดซึมได้ทางปากใบเลย ต่างกับทางดนที่ต้องใช้รากดูดซึมและลำเลียงมาที่ใบอีกที

แต่ถึงอย่างไรการใส่ปุ๋ยทางดินก็มีความสำคัญและจำเป็ญครับ ทางใบก็ให้เสริมไปอย่าให้ขาดนะครับ

รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : เกษตรแนวใหม่
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=RzmhcsMB7qo

Show More
Top