(คลิป) บทที่ 3 กัญชา – ปลูก ‘กัญชา’ มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง? : วีดีโอ เกษตร

4.59K Views

(คลิป) บทที่ 3 กัญชา – ปลูก ‘กัญชา’ มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง? : วีดีโอ เกษตร

ปลูก ‘กัญชา’ มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง?

รู้หรือไม่? การปลูกกัญชามี 3 รูปแบบ
1. ระบบเปิด (Outdoor) ปลูกกลางเเจ้ง
2. ระบบกึ่งเปิด (Greenhouse) ปลูกในโรงเรือน
3. ระบบปิด (Indoor) ปลูกในสถานที่ปิด

การปลูกกัญชาไม่ง่าย ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี ดังนี้
1. สายพันธุ์ต้องเหมาะสภาพเเวดล้อม
2. รูปแบบการปลูก ต้องเหมาะกับพื้นที่
3. การจัดการดิน
4. การให้ปุ๋ย
5. การให้น้ำ
6.แมลงศัตรูพืช
7. การดูแลระหว่างปลูก

หากเราดูแลต้นกัญชาอย่างถูกวิธี จะส่งผลให้เราได้ผลผลิตจากกัญชาที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของท้องตลาด

ตอนอื่นๆ

บทที่ 1 กัญชา – ‘กัญชง’ กับ ‘กัญชา’ 2 ชนิดนี้หนาต่างกันอย่างไร?

บทที่ 2 กัญชา – อยากปลูกกัญชาสักต้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

บทที่ 3 กัญชา – ปลูก ‘กัญชา’ มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง?

บทที่ 4 รออัพเดท… 

#กัญชา​ #อยากปลูกกัญชา​ #ปลูกกัญชามือใหม่​

ที่มา Youtube Channel : สํานักข่าวไทย TNAMCOT
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=L3ePhKA8mhs

Show More
Top