(คลิป) น้ำหมักจาก ของเหลือในครัว สูตรกลิ่นไม่เหม็น เสริมโปรตีนให้กับพืช : วีดีโอ เกษตร

2.28K Views

(คลิป) น้ำหมักจาก ของเหลือในครัว สูตรกลิ่นไม่เหม็น เสริมโปรตีนให้กับพืช : วีดีโอ เกษตร

น้ำหมักจาก ของเหลือในครัว สูตรกลิ่นไม่เหม็น เสริมโปรตีนให้กับพืช / ฟาร์มสุขข้างบ้าน

+++ คอมเม้นท์ +++

นิยะกรณ์ ทรัพย์ไสย
นี้ละแนวมัก กำลังว่าสิถามพอดีอ้าย

มณฑา คําฝาง
ระยะเวลากีาเดือนใช้ได้จ้า… ตอบ 21 วันครั

ปลูกผักหลังบ้าน ตรีพงษ์
มาให้กำลังใจนั้กชอบปลูกด้วยกันคะ

ปลูกผักหลังบ้าน ตรีพงษ์
ออกมาหอมมากคะพืชผักเขียวงามโตเร็วมากคะ

ปลูกผักหลังบ้าน ตรีพงษ์
นาเคยทำคะแต่หมักหกเดือนคะ

นิยะกรณ์ ทรัพย์ไสย
อ้ายสอนเฮ็ด จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแน้

ที่มา Youtube Channel : ฟาร์มสุ่ขข้างบ้าน
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=ZzCdLyN3J7M

Show More
Top