(คลิป) ข้าว นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สุ่การพัฒนาเป็นบ้านเมืองและรัฐ : วีดีโอ เกษตร

1.88K Views

(คลิป) ข้าว นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สุ่การพัฒนาเป็นบ้านเมืองและรัฐ : วีดีโอ เกษตร

ข้าว นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สุ่การพัฒนาเป็นบ้านเมืองและรัฐ I ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP. 66

ยุคแรกเริ่มของสุวรรณภูมิ คนทุกเผ่าพันธุ์กินข้าวเหนียวมาก่อน เพราะพบแกลบข้าวเหนียวเป็นส่วนผสมหนึ่งในแผ่นอิฐตามศาสนสถานยุคทวาราวดี

ราวหลังปีพุทธศักราช 1200 ข้าวเมล็ดยาวจากอินเดียในตระกูลอินดิกา หรือข้าวเจ้า ได้แพร่เข้ามาพร้อมกับพระสงฆ์ พราหมณ์ และพ่อค้าจากชมพูทวีป แล้วเริ่มเป็นที่นิยมของกลุ่มชนชั้นสูงของรัฐในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา

แม้ว่าข้าวจะมีความสำคัญในฐานะอาหาร แต่ข้าวกลับไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสังคมเมืองและรัฐขึ้น

การปลูกข้าวดั้งเดิมแบบน้ำท่วมถึง หรือ Flood Rice เป็นเพียงการทำให้ชุมชนนั้นตั้งหลักแหล่งอยู่กับที่ และผลิตอาหารให้เพียงพอเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้น

ไม่ว่าข้าวจะมีวิวัฒนาการมาเนิ่นนานอย่างไรในภูมิภาคอุษาคเนย์เชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่บรรพบุรุษของพวกเราในดินแดนนี้ต่างรู้ถึงคุณค่าและยกย่องความสำคัญของข้าว ในฐานะพรรณพืชจากสรวงสวรรค์ที่ถูกประทานลงมาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ทุกคน

ที่มา Youtube Chennal : ประวัติศาสตร์ นอกตำรา
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=8DbtOaN_6JU

Show More
Top