(คลิป) การเผาป่าเพื่อหาเห็ดเผาะ ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : วีดีโอ เกษตร

1.21K Views

(คลิป) การเผาป่าเพื่อหาเห็ดเผาะ ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : วีดีโอ เกษตร

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : การเผาป่าเพื่อหาเห็ดเผาะ

บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ว่าการเผาป่าจะทำให้มีเห็ดขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวมากขึ้น เรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

🎯 ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย ณัฐี วัฒนกูล

📌 สรุป 📌

Q : การเผาป่าจะทำให้มีเห็ดมากขึ้นจริงหรือ ?
A : จากที่เราไปดู การที่ป่ามีไฟไหม้หรือเกิดจากการเผาก็ตาม
คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเผาแล้วมีเห็ดเยอะขึ้น
เอาที่แน่ๆ ก่อนถ้าเผาไปเรื่อยๆ เห็ดหมด
เพราะเห็ดเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเชื้อรา
ซึ่งเขาอยู่ที่ผิวดิน โดยเฉพาะเห็ดที่ทานได้ต่างๆ
เห็ดเพาะ เห็ดระโงก หรือเห็ดไข่ หรือว่าเห็ดน้ำหมาก
เพราะฉะนั้น ถ้าเราไปเผามากๆ
เส้นใยที่อยู่บนผิวดินก็ตายหมดเพราะฉะนั้นถ้าเผาไปเรื่อยๆ หมดแน่ๆ

Q : ความเชื่อนี้มีที่มาจากไหน ?
A : บางทีที่เราเห็นว่าเผาแล้วเนี่ยเหมือนจะหาได้ง่ายขึ้นหรือมันเยอะขึ้น
ก็ตรงที่ว่าพื้นมันเรียบ พื้นจากที่มีใบไม้กองเนี่ยมันหาได้ง่ายขึ้น
แล้วก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ว่า ในระยะแรกคุณไปเผา
คุณอาจจะช่วยฆ่าเชื้อราบางตัวที่เป็นคู่แข่งของมัน
มันก็อาจจะเติบโตได้ดีขึ้น
แต่ที่เท่าที่เรารู้แน่ๆ คือเผาไปเรื่อยๆ หมด

Q : การเผาพื้นดินในป่าส่งผมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดยังไงบ้าง ?
A : จุลชีพที่อยู่บนผิวดินเนี่ยเขาตายหมด
ปกติจุลชีพจะไม่อยู่ลึก
พวกแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เชื้อราที่เป็นประโยชน์
ก็เหมือนกับเรา เขาต้องกินน้ำต้องหายใจ
และเขาก็ต้องกินอาหาร
ถามว่าอาหารคืออะไร
อาหารคือเศษใบไม้ใบหญ้าเขาอยู่แค่ผิวดิน
อากาศอยู่ตรงไหน
ก็อยู่ที่รอยต่อระหว่างอากาศที่ดินกับอากาศ
หน้าดินนิดเดียวตรงนี้แหละที่เป็นที่อยู่ของเชื้อเห็ด
ซึ่งเป็นเห็ดทานได้
เพราะฉะน้้นถ้าคุณเผาเขา
เขาก็จะตายจนหมด

Q : แล้วส่งผลกระทบต่อป่าในบริเวณที่ถูกเผายังไงบ้าง ?
A : มันก็ลดโอกาสของการที่ป่าจะพัฒนาตัวเอง
อย่างเช่นจากป่าเต็งรังจะพัฒนากลายเป็นป่าเบญจพรรณ
มีไม้มากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นมีเห็ดหลากหลายมากขึ้น
มีแมลงมีนกอะไรมากขึ้นเนี่ย
กลายเป็นว่าเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยน
ไม้เด็กๆ ไม่มีเลย
เพราะไม้กว่าเขาจะทนไฟเขาต้องตัวใหญ่และมีเปลือกหนา
งั้นไม้เพิ่งโตมาเด็กๆ สูงสักเมตรนึงตายหมด

Q : ถ้าเราต้องการมีเห็ดไว้สำหรับเก็บเกี่ยวเราควรทำอย่างไร ?
A : ตายหมดแล้วเติมได้มั้ย เติมได้
เขาพิสูจน์แล้วเราสามารถเอาเชื้อเห็ดกลับไปเติมไว้ในดินให้เขาได้
แล้วทำให้เห็ดกลับขึ้นมาใหม่ได้
ก็อยู่ต่อไปว่าเราทำยังไงให้เรามีเห็ดกินไปนานๆ
ก็คือต้องรู้จัก หนึ่งเผาให้น้อย ถ้ามันจำเป็นจริงๆ
ก็ดูศึกษาให้ดีซะก่อน
ต้องดูปัจจัยรอบข้างให้ดี
แล้วก็ควบคุมให้ดี
ปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อน
เมื่อก่อนเราไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันเท่าไหร่
ปัจจุบันมันมีเผาจากหลายๆ อย่าง
เผาจากเชื้อเพลิงรถยนต์
การเผาพื้นที่การเกษตร
มีการเผาที่มันเป็นในป่าของเรา
มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วปลิวมาที่เรา
เพราะฉะนั้น มันอาจจะต้องเปลี่ยนนโยบาย
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ว่าเราทำได้ไม่เหมือนเดิม
และแน่นอนเป็นผลเสียกับธรรมชาติ

Q : เห็ดเผาะนั้นไม่สามารถเพาะพันธ์ุได้เนื่องจากเป็นราไมคอร์ไรซ่า ?
A : เห็ดไมคอร์ไรซ่าเนี่ยเป็นเชื้อราที่อิงอาศัยกับรากพืช
โดยที่พืชสังเคราะห์แสงเสร็จ
เขาจะปล่อยอาหารที่เขาได้มามากเกินพอมาทางราก
แล้วก็เอามาให้เห็ดพวกนี้ใช้เป็นอาหาร
เห็ดเขาอยู่ใกล้ดิน เขาสังเคราะห์แสงไม่ได้
เขาก็ต้องอาศัยอาหารจากสิ่งแวดล้อม
ส่วนหนึ่งอันนั้นต้องย่อย
อันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยพืชปล่อยออกมาพร้อมใช้
เพราะฉะนั้น เมื่อเห็ดไมคอร์ไรซ่าเหล่านี้ได้อยู่กับต้นไม้
เราจึงเพาะมันไม่ได้

ทางเดียวที่เราจะมีเห็ดเหล่านี้กิน
เราต้องมีต้นไม้ และเราต้องมีป่า
คุณสามารถเอาต้นไม้มา
แล้วคุณสามารถเอา spore เห็ดใส่เข้าไปได้เลย
แล้วมันก็จะไปเกิดเป็นเส้นใยอยู่กับรากพืช
คุณเอาต้นไม้นั้นไปปลูก
พอต้นไม้นั้นโต ประมาณ 2-3 ปีขึ้นไป เขาเริ่มต้นใหญ่
เขาหาสารอาหารสังเคราะห์แสงได้
มีอาหารเหลือที่จะส่งให้เห็ดพวกนี้เขาก็จะเริ่มให้ดอกเห็ดออกมา
ซึ่งต้องไปเลือกเขา ต้องจับคู่เขาให้เหมาะสม

Q : พืชตระกูลไหนที่เหมาะกับการนำมาจับคู่กับเห็นเผาะ ?
A : พวกเห็ดไมคอร์ไรซ่า
กลุ่มใหญ่ที่เราชอบทาน
เห็นน้ำหมาก เห็ดระโงก เห็ดเผาะ
พวกนี้จะอยู่กับพืชวงศ์ยาง เช่น ยางเหียง ยางนา
เช่นพลวง เช่นเต็ง เช่นรัง ยางนา
หรือว่าถ้าดูง่ายๆ ก็คือพวกที่ผลมันเป็นใบพัดหมุนลงมา
พวกนั้นทั้งหมด ได้หมดเลย
เอาไปใส่ไว้ที่รากเขา
แล้วก็อีกหน่อยเขาจะออกมาเป็นดอกเห็ดให้เราทาน

Q : เชื้อเห็ดสามารถหาได้จากที่ไหน ?
A : ดอกเห็ดมันคืออวัยวะสืบพันธุ์เขาก็จะมี spore อยู่ในนั้น
เราก็เลือกดอกเห็ดที่แก่นิดที่บานเต็มที่
ขยัมกับน้ำได้เลย spore ก็จะหลุดออกมาในน้ำ
หรือถ้าเป็นเห็ดเผาะอาจจะต้องเอาไปปั่น
ไปราดในหลุมรอบทรงพุ่มที่คุณขุดเอาไว้
ขุดลงไปสักประมาณคืบนึงก็ได้ให้เห็นรากเขาเพื่อจะเป็นรากฝอย
ซึ่งเห็ดเขาจะอาศัยอยู่กับปลายรากนี้
2-3 วันรดน้ำทีนึงให้ความชุ่มชื้นเขา
ถ้า spore เขาเริ่มงอกแล้วไปสัมผัสกับรากต้นไม้เขาก็จะเข้าไป
ปีแรกอาจจะยังไม่ได้
แต่ปีถัดไปเขาเริ่มเจริญงอกงามขึ้นเราก็จะเริ่มได้ดอกเห็ด

Q : สรุปแล้วเรื่องการเผาป่าเพื่อหาเห็ดนี่เป็นยังไง ?
A : เผาไปเรื่อยๆ คุณจะไม่มีเห็ดกิน
เชื้อเห็ดที่ผิวหน้าดินตายหมด
ต้นไม้ที่เป็นต้นอ่อนก็จะไม่ขึ้น
ทำให้น้อยที่สุด มันไม่มีความจำเป็น
และบอกได้เลยว่าเผามากๆ หมด
หมดทั้งเห็ดหมดทั้งป่า

👉 การทำการศึกษาธรรมชาติอย่างเข้าใจและรอบด้าน
จะช่วยให้เราอยู่พึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืน

ที่มา Youtube Channel : ชัวร์ก่อนแชร์ Sure And Share
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=sFYeh4pRcPE

Show More
Top