วิธีปลูกพริกขี้หนู ให้ได้ผลดี แบบมืออาชีพ

วิธีปลูกพริกขี้หนู ให้ได้ผลดี แบบมืออาชีพ

พริกขี้หนูสามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6.0 – 6.8 ปลูกได้ตลอดปี พริกขี้หนูเป็นพืชที่ใช้ส่วนของผลบริโภค ในรูปของพริกสดและพริกแห้ง และสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด มีรสเผ็ด

การเตรียมดินเพาะกล้า
1. ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 – 20 ซม.(1 หน้าจอบ)เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร

2. ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากัน

3. ปรับหน้าดินให้ละเอียดและเรียบ

4. หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง

5. ใช้แกลบหรือฟางข้าวบางๆกลบหน้าดิน

6. รดน้ำให้ชุ่ม

7. อายุของต้นกล้าที่ควรย้ายปลูก ประมาณ 25 – 30 วัน

การเตรียมแปลงปลูกและย้ายกล้า
1. ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 – 20 ซม. ทำแปลงขนาดกว้าง 1 เมตรความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้ากับดิน

3. ขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม. ระหว่างแถว70 – 80 ซม.

4. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราส่วนหลุมละ 1/2ช้อนชา ทับหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอกหลุมละ 1 กะลามะพร้าว

5. ถอน แยกต้นกล้าลงปลูก หลุมละ 1 ต้น

6. ราดน้ำตามให้ชุ่ม

การดูแลรักษา
การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น ทุกๆ 15 – 20 วัน โดยโรยห่างโคนต้น5 ซม. และรดน้ำตามทันที หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงได้

การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน อย่าให้ขาดน้ำโดยเฉพาะช่วงแรกหลังย้ายปลูก

การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืชในระยะแรก อย่าให้วัชพืชรบกวน จะแย่งอาหารได้

พริกขี้หนูเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้หลัง ย้ายกล้าลงปลูก 60 – 90 วัน

การเก็บเกี่ยว
ควรเก็บทุกๆ 5 – 7 วันโดยใช้วิธีเด็ดทีละผล อย่าเก็บทั้งช่อ เพราะผลแต่ละช่อแก่ไม่พร้อมกัน พริกขี้หนูสามารถเก็บได้ยาวนานถึง 6 เดือน

Top