วิธีปลูกสับปะรดในกระถาง แบบง่ายๆ จากเศษจุกสับปะรด

วิธีปลูกสับปะรดในกระถาง แบบง่ายๆ จากเศษจุกสับปะรด

วิธีปลูกสับปะรด ที่บ้านอย่างง่ายๆ การเศษจุกสับปะรดที่ติดผลสับปะรดในตอนเราซื้อมา สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนเหล่านี้ บอกเลยง่ายมากๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม
– ต้นสับปะรด (จากยอดหรือจุก) ที่ต้องการปลูก
– กระถางขนาด 10 นิ้ว ขึ้นไป หรือ ยางรถยนเก่า
– ดินร่วนปนทราย
– ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
– หินหรืออิฐ

วิธีปลูกสับปะรด
1. เลือกต้นสับปะรดจากยอดหรือจุก เลือกที่มีใบสีเขียวสด ไม่มีรอยช้ำ ตัดแต่งใบให้เหลือประมาณ 3-4 ใบ (อาจนำจุกสับปะรดแช่น้ำจนกว่าจะมีรากออก 1-2 นิ้ว ก่อน ค่อยนำไปลงกระถาง เพื่อเปอร์เซนต์รอดที่สูงขึ้น)

2. เตรียมกระถางขนาด 10 นิ้ว ขึ้นไป เจาะรูด้านล่างให้ระบายน้ำได้ดี

3. ใส่หินหรืออิฐรองก้นกระถาง ประมาณ 2 นิ้ว

4. ผสมดินร่วนปนทรายกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตราส่วน 3:1

5. ใส่ดินที่ผสมไว้ลงในกระถาง ประมาณ 2/3 ของกระถาง

6. วางต้นสับปะรดที่มีรากลงตรงกลาง กลบดินให้แน่น

7. รดน้ำให้ชุ่ม

8. วางกระถางในที่มีแสงแดดส่องถึงทั้งวัน หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน

9. รดน้ำสม่ำเสมอ ระวังอย่าให้น้ำขัง และอย่าให้ดินแห้งหลายวัน

10. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุก 1-2 เดือน

11. เมื่อสับปะรดโต ให้ลอกใบที่เริ่มแห้งหรือเสียหายออกบ้าง

11. หลังจากนั้น ประมาณ 4 เดือน สับปะรดจะเริ่มติดผลลูกเล็กๆ

12. สับปะรดจะใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน จึงเก็บเกี่ยวได้ (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์)

การเก็บเกี่ยว
– สับปะรดจะสุกเมื่อผลมีสีเหลืองทอง และส่งกลิ่นหอม
– ตัดผลพร้อมก้าน ประมาณ 10 เซนติเมตร

ขอแนะนำ
– ควรเลือกต้นสับปะรดพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกในกระถาง เช่น พันธุ์ MD2 พันธุ์ภูเก็ต
– ควรเปลี่ยนหรือเติมดินในกระถางทุกปี
– ควรระวังเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช

ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและไม่ซับซ้อน, หวังว่าเพื่อนสมาชิกเพจ วีดีโอ เกษตร จะสามารถปลูกสับปะรดเองที่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้เวลามากและมีความสุขในการดูแลเพื่อเก็บผลผลิตสับปะรดสดในบ้าน

Top