เห็นดอกให้รีบเก็บช่วงนี้บานเต็มป่า กระโดนโคก สรรพคุณบำรุงกำลังอย่างแรงแบบไม่ต้องง้อโสมเกาหลี : วีดีโอ เกษตร

4.00K Views

เห็นดอกให้รีบเก็บช่วงนี้บานเต็มป่า กระโดนโคก สรรพคุณบำรุงกำลังอย่างแรงแบบไม่ต้องง้อโสมเกาหลี : วีดีโอ เกษตร

เห็นดอกให้รีบเก็บช่วงนี้บานเต็มป่า กระโดนโคก สรรพคุณบำรุงกำลังอย่างแรงแบบไม่ต้องง้อโสมเกาหลี

ต้นกระโดน จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีลักษณะของเรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-20 เมตร เปลือกต้นหนาเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลดำ แตกล่อนเป็นแผ่น ต้นมีกิ่งก้านสาขามาก ส่วนเนื้อไม้เป็นสีแดงเข้มถึงสีน้ำตาลแกมแดง พบได้ตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าหญ้า และป่าแดง

ที่มา Youtube Channel : My Aomsin
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=V3Kxce0xmg0

ติดตาม

Show More
Top