เปลี่ยน​ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

2.13K Views

วีดีโอ เกษตร : เปลี่ยน​ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ คือ การนำปั๊มน้ำธรรมดาประกอบกับอุปกรณ์การทำงาน(ปิด-เปิด)ตามที่เราต้องการ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ต้องการคือ Pressure Switch

การทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติ
1. ช่วงเริ่มทำงาน เมื่อเปิดปั๊มน้ำจะเริ่มทำงานจ่ายน้ำไปยังผู้ใช้งานหรือตามก๊อกน้ำที่มีผู้เปิดใช้

2. เมื่อไม่มีผู้ใช้ หรือผู้ใช้น้อย ปริมาณน้ำส่วนเกินจะถูกดันไปไว้ในถังน้ำ

3. จากข้อ2 เมื่อแรงดันในถังน้ำมีแรงดันเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่Pressure SW ตั้งไว้ปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงาน

4. เมื่อมีผู้ใช้น้ำครั้งต่อไป น้ำที่อยู่ในถังจะถูกดันออกมายังผู้ใช้น้ำก่อน จนแรงดันตกมาถึงระดับที่Pressure Sw ตั้งไว้ ปั๊มน้ำก็จะกลับมาเริ่มทำงาน อีกครั้งตามข้อ 1-4

ข้อควรระวัง
1. การถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมบำรุงต้องกระทำด้วยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
2. ขณะทำการซ่อมบำรุงต้องถอดปลั๊กหรือตัดไฟ ให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้งและแขวนป้ายบอกให้คนอื่นๆทราบ
3. การถอดและเสียบปลั๊ก มือต้องแห้งเสมอ
4. ต้องต่อสายดินเสมอ หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสรั่วไหล
5. ปลั๊กและขาปลั๊กต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่สกปรก เป็นสนิม
6. การเดินสายไฟต้องถูกต้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินสายไฟและมาตราฐานการติดตั้งเสมอ
7. ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อพบว่าเกิดความผิดปรกติ และแจ้งตัวแทนจำหน่าย
8. ห้ามดัดแปลงปลั๊ก หรือทำให้เสียหาย
9. ไม่นำสิ่งของวางทับบนปั๊มน้ำ
10. หากท่านไม่ใช้งานเป็นเวลานานให้ดึงปลั๊กหรือปิดสวิทซ์ไฟทุกครั้ง
11. ห้ามติดตั้งไว้ใกล้บริเวณที่มีวัตถุที่อาจติดไฟได้
12. บริเวณที่จะติดตั้งปั๊มน้ำต้องไม่มีน้ำท่วมขังและมีช่องว่างให้อากาศถ่ายเทได้
13. ห้ามสัมผัสกับตัวปั๊มน้ำในขณะที่เครื่องทำงานอยู่
14. ห้ามเปิดเครื่องโดยไม่มีน้ำ

คลิป : บ้านหลังน้อย พลังงานทดแทน
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=0UEgV1kMbk0

Show More
Top