เปลี่ยนโต๊ะเก่าเป็นรางปลูกผักไร้ดิน ควบคุมการให้ น้ำ-ปุ๋ย ผ่านมือถือ

4.93K Views


เปลี่ยนโต๊ะเก่าเป็นรางปลูกผักไร้ดิน ควบคุมการให้ น้ำ-ปุ๋ย ผ่านมือถือ

กิจกนนมยามว่างของผมหลังเสร็จจากการทำงานประดิษฐ์คือ การปลูกผัก และต้นไม้ มันทำให้ผมผ่อนคลายและหายเหนื่อยได้ เวลาเห็นการเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกความรู้สึกมันเหนือคำบรรยาย ผมปลูกพืชหลายชนิด ทั้งผัก ต้อนไม้ และสมุนไพร และปลูกหลายรูปแบบ ในคลิปนี้ผมเลยจะทำลองปลูแบบไร้ดิน โดยจะใช้วัสดุเหลือใช้ในบริเวณบ้านมาประกอบชิ้นงาน และนำวงจรควบคุมผ่านมือถือมาใส่ด้วยเพื่อเพอ่มความสะดวกในการดูและผักอีกทางหนึ่ง ผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ

**********
ปุ๋ยน้ำ หมายถึง สารที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และกล่าวในภาพรวมว่า ปุ๋ยน้ำ คือสารอนินทรีย์ หรือ สารอินทรีย์ซึ่งมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช สารนี้จะมาจากธรรมชาติหรือเป็นสารสังเคราะห์ก็ได้

การจำแนกปุ๋ยตามชนิดสารประกอบ
ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์สาร อาจเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสมและปุ๋ยเชิงประกอบ ตัวอย่างปุ๋ยเคมีได้แก่ ยูเรีย,ปุ๋ยเม็ด 16-20-0 แต่ไม่รวมถึงสารที่ใช้สำหรับปรับปรุงดิน เช่น ซีโอไลต์ ,ภูไมท์ และ สารต่างๆที่มีคุณสมบัติโครงสร้างทางฟิสิกส์ของดินให้ดีขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ทำมาจากอินทรีย์วัตถุโดยกรรมวิธีทำให้ชื้น สับ บด หมัก ร่อน หรือวิธีการอื่นๆ แต่ไม่ไช่ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยชีวภาพซึ่งเน้นไปในเรื่องของปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยชีวภาพ คือ การนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร หรือ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ปุ๋ยชีวภาพอาจมีบทบาทในการปรับปรุงบำรุงดินทางชิวภาพ ทางกายภาพและทางชีวเคมี และปุ๋ยชีวภาพยังหมายความรวมถึง หัวเชื้อจุลินทรีย์

การจำแนกปุ๋ยตามชนิดของธาตุอาหาร
ปุ๋ยธาตุหลัก คือ ปุ๋ยที่มีธาตุหลักเป็นองค์ประกอบ ซึ่งแบ่งเป็น ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยที่มีธาตุหลักมากกว่า 1 ธาตุ

ปุ๋ยธาตุรอง คือ ปุ๋ยที่มีธาตุรองหนึ่งธาตุหรือมากกว่าหนึ่งธาตุเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน

ปุ๋ยธาตุอาหารเสริม คือ ปุ๋ยที่มีจุลธาตุเป็นองค์ประกอบ มี 2 ประเภท
– ปุ๋ยจุลธาตุอนินทรีย์ คือ สารประกอบอนินทรีย์ที่ให้จุลธาตุ เช่น สังกะสี เหล็ก ทองแดง
– ปุ๋ยคีเลต คือ สารคีเลตที่มีจุลธาตุพวกโลหะเป็นองค์ประกอบ เช่น เหล็ก

การจำแนกจากจำนวนธาตุหลัก
ปุ๋ยเชิงเดี่ยว คือ ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักเพียงธาตุเดียว ได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน,ปุ๋ยฟอสเฟต,ปุ๋ยโพแทช

ปุ๋ยเชิงผสม คือ ปุ๋ยเคมีได้ที่จากการผสม ปุ๋ยชนิดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ

ปุ๋ยเชิงประกอบ คือ ปุ๋ยเคมีที่ทำขึ้นด้วยวิธีทางเคมี และ มีธาตุอาหารหลักอย่างน้อยสองธาตุขึ้นไป

คลิปโดย : Audom ideA
เนื้อหา : puynum

Show More
Top