วิธีทำกระถางแบบง่ายสุด

4.49K Views

วีดีโอ เกษตร : วิธีทำกระถางแบบง่ายสุด

วิธีทำกระถางง่ายๆไม่ใช้เครื่องมือช่าง ด้วยแกลบหรือโฟมที่เหลือใช้ น้ำหนักเบา ทนทาน ทำได้ง่ายๆทุกคน

++++++++++

กระถาง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง”ภาชนะที่มีปากกว้างรูปแบบต่างๆ ใช้สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ” ทำมาจากดิน หรือ พลาสติกหรือ เซรามิก มีรูระบายน้ำที่ก้น และมี ถาดรองรับน้ำเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปตามความนิยมใช้สำหรับตกแต่งสภาพภายในอาคารให้สวยงามเพิ่มขึ้น

กระถางดินเผา
เป็นกระถางที่ทำด้วยดินเหนียว ด้วยวิธีการนำมาผึ่งลมให้แห้งพอหมาดๆ แล้วนำเข้าเตาเผา มีขนาดรูปร่างแตกต่างกันตั้งแต่ความกว้างของขอบปากกระถาง 1 – 16 นิ้ว โดยแบ่งรูปทรงดังนี้

1. ทรงมาตาฐาน กระถางแบบนี้มีความสูงเท่ากับความกว้างปากกระถาง มีขนาดตั้งแต่ 1 – 16 นิ้ว เหมาะสำหรับปลูกพันธุ์ไม้ทรงสูง ระบบรากลึก

2. ทรงรูปกระทะ กระถางแบบนี้มีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของ ความกว้างปากกระถาง มีขนาดตั้ง 5 – 16 นิ้ว เหมาะสำหรับพันธุ์ไม้ทรงเตี้ย

3. ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงถัง กระถางแบบนี้มีความสูงประมาณ 1 ใน 3 ของความกว้างปากกระถางมีขนาดตั้งแต่ 5 – 16 นิ้ว เจาะรูที่บริเวณขอบกระถางด้านบนประมาณ 3 – 4 รู นิยมใช้แขวนพันธุ์ไมค่อนข้างเลื้อย ใบห้อยย้อย ระะบบรากตื้น

ข้อดี
1. เนื้อกระถางมีความพรุนโดยรอบทฎให้การหมุนเวียนของอากาศดี การเจริญเติบพันธุ์ไม้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบรากพืชได้รับออกซิเจนเพียงพอ

2. สามารถทำการฆ่าเชื้อโรค – แมลง โดยการอบหรือ รมยาได้สะดวกไม่เสียรูปทรง

3. รักษาระดับอุณหภูฒิให้พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้

ข้อเสีย
1. มีนำหนักเบา

2. สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา

3. ชำรุดและเสียหายง่าย

4. เมื่อใช้ปลูกพืชนานเข้าจะเกิดตะไคร่จับดุแล้วไม่สวยงาม

5. ลักษณะรูปทรงมีให้เลือกน้อย

กระถางพลาสติก
กระถางพลาสติกเป็นกระถางที่ทำจากเม็ดพลาสติก หลอมด้วยความร้อนให้ได้รูปทรง สีสันสวยงามตามรสนิยมของผู้ใช้สอย มีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ความกว้างของขอบปากกระถาง 1 – 16 นิ้ว รูปทรงเหมือนกับกระถางดินเผา

ข้อดี
1. ช่วยรักษาความชื้นได้ดี

2. มีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนย้าย

3. ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่

4. ปราศจากเรื่องการเกาะจับของตะไคร่น้ำ

5. ทำความสะอาดง่าย

ข้อเสีย
1. ทรงทึบไม่มีความพรุน ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก รากพืชมีโอกาสขาดออกซิเจน

2. ระดับอุณหภูมิของเครื่องปลูกจะสูงเกินไปในฤดูร้อนทำใหพันธุ์ไม้เป็นอันตราย

3. ไม่สามารถนำไปฆ่าเชื้อโรค – แมลง โดยการอบหรือรมยาได้ เพราะจะทำให้เสียรูปทรง

4. ถ้าผู้ปลูกให้น้ำมากเกินไประบบอาจขาดออกซิเจนและเน่าตายได้

5. ถ้าให้ถูกความร้อนนานๆ หรือนำไปตากแดดกระถางจะกรอบและแตกหักได้ง่าย

กระถางเซรามิก
กระถางเซรามิก เป็นกระถางที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับปลูก ตกแต่ง โชว์ลวดลาย สีสันของกระถาง และความสวยงามของพันธุ์ไม้ใบประดับ หรือนิยมประดับติดผนังห้อง

ข้อดี
1. ทำความสะอาดง่าย

2. ปราศจากปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำ

3. ลักษณะรูปทรง ลวดลาย สีสันสวยงาม

4. ช่วยเก็บความชื้นได้ดีไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ

ข้อเสีย
1. ราคาค่อนข้างแพง

2. มีน้ำหนักมาก เคลื่อนไม่สะดวก

3. ทรงทึบไม่มีความพรุนทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปในทางเดียวกัน รูก้นกระถางระบบรากพันธุ์ขาดออกซิเจน

4. ถ้าให้น้ำเกินความต้องการหรือมากเกินไป พันธุ์ไม้อาจเน่าหรือตายได้

คลิป : สวนผักหลังบ้าน
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=2UYqq0eBqH8

Show More
Top