ทำไมต้องปลูกมะละกอหลุมละ 3 ต้น แยกเพศมะละกอด้วยดอก

7.29K Views

วีดีโอ เกษตร : ทำไมต้องปลูกมะละกอหลุมละ 3 ต้น แยกเพศมะละกอด้วยดอก

การแยกเพศมะละกอ ตัวผู้-ตัวเมีย-กะเทย
มะละกอที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี รูปทรงผลสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด จะเป็นต้นกะเทยหรือต้นสมบูรณ์เพศเป็นหลัก ดังนั้นในการปลูกมะละกอ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องคัดทิ้ง ต้นที่ให้ผลผลิตไม่ได้(ต้นตัวผู้)และต้นที่ให้ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด(ต้นตัวเมีย) เพื่อลดพื้นที่ในการจัดการดูแล ซึ่งจะกลายเป็นภาระต้นทุนระยะยาวต่อไป

การเลือกเพศมะละกอ
โดยทั่วไปมะละกอจะสามารถเลือกเพศหรือระบุเพศมะละกอได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเริ่มออกดอกมาให้เห็น ซึ่งตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาแล้ว จะสามารถจำแนกมะละกอออกเป็น 3 เพศ ได้แก่ ต้นตัวผู้(ดอกตัวผู้) ต้นตัวเมีย(ดอกตัวเมีย) และ ต้นสมบูรณ์เพศ(ดอกกะเท

เพศของมะละกอจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากมีความนิยมของตลาดมาเป็นตัวกำหนด เช่น รูปทรง และ เนื้อผลในส่วนที่ทานได้ ซึ่ง ผลมะละกอที่เกิดจากต้นที่ให้ดอกสมบูรณ์เพศหรือต้นกะเทย จะให้ผลที่มีรูปทรงเรียวยาว ทรงกระบอก ร่องเปลือกไม่ลึก เนื้อเยอะ ไส้ในค่อนข้างตัน ส่วน ผลมะละกอที่เกิดจากต้นตัวเมีย จะมีลักษณะร่องเปลือกลึก ไส้ในกลวง ผลมีลักษณะ ป้อมสั้น น้ำหนักผลผลิตน้อย ส่วน ต้นตัวผู้นั้นจะไม่ให้ผลผลิตเลย ซึ่งสามารถสังเกตุลักษณะเพศทั้ง 3 ได้ ดังนี้

1. มะละกอต้นตัวเมีย(ดอกตัวเมีย) ช่อดอกยาวปานกลาง 5 – 20 เซนติเมตร ดูจากภายนอกดอกยังตูมอยู่จะมีลักษณะดอกป้อม กลีบดอกทั้ง 5 กลีบ จะแยกจากกัน สีเหลืองอมเขียว จะให้ลูกกลมหรือลูกกบ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือ ถ้าสังเกตจากลักษณะต้นก่อนจะออกดอก ก็จะดูว่าต้นไหนเป็นต้นตัวเมีย จากใบและราก หากมีใบใหญ่หนา ต้นกลมใหญ่ และ มีรากแขนงออกด้านข้างเยอะแสดงว่าเป็นต้นตัวเมีย

2. มะละกอต้นตัวผู้(ดอกตัวผู้) มีช่อดอกยาวแตกแขนงเป็นสายยาว 70 – 120 เซนติเมตร ดอกบนช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีอวัยวะเพศเมียปรากฏอยู่แต่ไม่ทำหน้าที่ มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวหรือครีม โคนกลีบเป็นหลอด ปลายกลีบแยกกัน 5 แฉก บริเวณโคนติดกัน

3. มะละกอต้นกะเทย(ดอกสมบูรณ์เพศ) ช่อดอกแตกแขนงสั้น อาจจะประกอบด้วยดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์เพศในช่อดอกเดียวกันก็ได้ แต่ดอกสมบูรณ์เพศก่อนบานจะมีลักษณะเรียวยาว กลีบดอกส่วนที่เป็นหลอดจะหุ้มส่วนของรังไข่ ส่วนกลีบดอกที่แยกกันจะเปิดออกเมื่อดอกบาน

ดูในคลิปได้เลยครับ

คลิป : SHARE
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=4MFXLqdpW1E

Show More