(คลิป) 25 ผลไม้กินได้แปลกๆจากซอกมุมโลก Top 25 Edible Strange Fruits From Around The World : วีดีโอ เกษตร

1.77K Views

(คลิป) 25 ผลไม้กินได้แปลกๆจากซอกมุมโลก Top 25 Edible Strange Fruits From Around The World : วีดีโอ เกษตร

25 ผลไม้กินได้แปลกๆจากซอกมุมโลก / Top 25 Edible Strange Fruits From Around The World

1. Pawpaw
2. Candle fruit, Parmentiera cereifera
3. Jungle sop
4. Cupuassu
5. Ceriman
6. Finger lime
7. Guama ,ice cream pod
8. Akebi
9. JABOTICABA
10. Macambo ,White cacao
11. Aguaje
12. Acai
13. Chontaduro
14. Guarana
15. Rheedia madruno
16. Pepino Melon
17. Chocolate Persimmon, Diospyros digyna
18. Strawberry ‘Snow White’,Pineberry,(Strawberry White Soul + Fragaria virginiana)
19. ENGKALA
20. Blue Lilly Pilly
21. Red Fruit
22. Borojo
23. Sea Buckthorn
24. Cinderella Honeyberry
25. Nara or Acanthosicyos horridus

คลิป : Landmasse70 channel
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=o3Y2QntIEDY

Show More
Top