(คลิป) ใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณอายุ ตอน ‘เสียบข้างมะม่วงแฟนซี’ EP2 l Pai91.5 : วีดีโอ เกษตร

2.28K Views

(คลิป) ใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณอายุ ตอน ‘เสียบข้างมะม่วงแฟนซี’ EP2 l Pai91.5 : วีดีโอ เกษตร

การเสียบยอดแบบเสียบข้าง

เลือกต้นตอที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณไม่เกิน 1 นิ้ว เฉือนต้นตอลงมาเป็นมุม 20 – 30 องศา ให้รอยเฉือนยางประมาณ 2 – 3 นิ้ว ตำแหน่งรอยเฉือน ประมาณ 4 – 6 นิ้ว สูงจากพื้น เลือกยอดพันธุ์ดี ความยาวประมาณ 3 นิ้ว ยอดพันธุ์ดีมีใบเขียวเข้มและควรมีตายอด ริดใบออกให้หมด ระวังอย่าให้โดนตา ในกรณีที่ตายอดยังไม่เต่งให้ทำการริดใบออก เหลือก้านใบทิ้งไว้ประมาณ 10 – 15 วัน จึงนำมาเสียบ เฉือนโคนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่ม ให้ความยาวของรอยเฉือนประมาณ 2 นิ้ว เสียบกิ่งพันธุ์ดีลงบนแผลที่เตรียมไว้ในต้นตอ จัดเนื้อเยื่อเจริญของกิ่งพันธุ์ดี และต้นตอให้ชิดกัน พันด้วยพลาสติกใสให้มิดยอดของกิ่งพันธุ์ดีขึ้นไปประมาณ 3 นิ้ว ประมาณ 25-30 วัน รอยแผลจะเชื่อมสนิทและตาของกิ่งพันธุ์จะเริ่มแตก ทำการกรีดพลาสติกตรงบริเวณปลายยอดออกเมื่อยอดใหม่แตกออกมาใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว ทำการตัดยอดต้นตอทิ้งโดยจะทำการตัดให้ชิดรอยต่อ ในกรณีที่ตาของกิ่งพันธุ์ดีไม่แตกควรบังคับตาให้แตกโดยการควั่นหรือบากต้นตอให้สูง จากรอยต่อประมาณ 3 นิ้ว

ที่มา Youtube : Pai91.5 Resort
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=yEfpqN2slRI

Show More
Top