(คลิป) แนวทางเลี้ยงปลาตะเพียน ในบ่อดินและนาข้าว : วีดีโอ เกษตร

1.04K Views

(คลิป) แนวทางเลี้ยงปลาตะเพียน ในบ่อดินและนาข้าว : วีดีโอ เกษตร

เลี้ยงปลาตะเพียน | ในบ่อดินและนาข้าว |

ปลาตะเพียนนั้นเป็นปลาพื้นบ้านของคนไทย ที่นิยมบริโภค อย่างแพร่หลาย และปลาตะเพียนก็เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับต้นทุนการผลิตก็ไม่สูงมาก ดังนั้น การ เลี้ยงปลาชนิดนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : คัมภีร์ชีวิต StudiO
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=wQAvtEhOSms

Show More
Top