(คลิป) แตงร้านปลูกง่ายกำไรงาม ‘ใช้พื้นที่คุ้มค่าทุกตารางนิ้ว’ เกษตรอารมณ์ดี : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) แตงร้านปลูกง่ายกำไรงาม ‘ใช้พื้นที่คุ้มค่าทุกตารางนิ้ว’ เกษตรอารมณ์ดี : วีดีโอ เกษตร

แตงร้านปลูกง่ายกำไรงาม “ใช้พื้นที่คุ้มค่าทุกตารางนิ้ว” #เกษตรอารมณ์ดี

วนิดา โพธิ์ศรี สาวออฟฟิศ ใช้เวลาว่างจากงานประจำมาทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว ผลตอบรับจาการทำเกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วยดีจึงศึกษาเรียนรู้เพิ้มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่ 1 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานครบวงจร แตงร้านเป็นพืชอีกตัวที่มีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก (ร้านส้มตำ) จึงเรือมปลูกแตงร้าน ด้วยพื้นที่ๆมีจำกัด วนิดาจึงคิดที่จะปลูกแตงร้านในกระถางลอยฟ้าเพื่อใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด พื้นที่ด้านล้างสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ เช่น ผักชี พริก กระเพาเป็นต้น

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : วินัย ไตรมาศ
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=kSqWhRFLZQ4

Show More
Top