(คลิป) เพลี้ยไฟมะละกอ (ป้องกันและกำจัดอย่างไร) : วีดีโอ เกษตร

2.86K Views

(คลิป) เพลี้ยไฟมะละกอ (ป้องกันและกำจัดอย่างไร) : วีดีโอ เกษตร

เพลี้ยไฟมะละกอ_(ป้องกันและกำจัดอย่างไร)

วิธีป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ

การแพร่ระบาด
เพลี้ยไฟระบาดในระยะที่ฝนเริ่มทิ้งช่วง อากาศแห้งแล้งและมีลมพัดแรง จะพบเพลี้ยไฟสูงที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม จากนั้นเพลี้ยไฟจะค่อยๆ ลดลง ปริมาณอาจสูงขึ้นอีกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งแล้งจัด และพบระบาดน้อยมากในช่วงฤดูฝน

วิธีป้องกันกำจัด
1. กําจัดวัชพืชในสวนมะละกอ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพลี้ยไฟ

2. หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของเพลี้ยไฟในสวนมะละกอหรือบริเวณใกล้เคียง ถ้าเกษตรกรมีรายได้จากพืชเหล่านั้น เช่น ส้ม มะนาว ทุเรียนหรือพืชตระกูลถั่ว ก็ควรป้องกันกําจัดเพลี้ยชนิดนี้บนพืชอาศัยนั้นด้วย

3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติไว้ควบคุมไรแดงตามธรรมชาติ

4. หมั่นสํารวจสถานการณ์เพลี้ยไฟและศัตรูธรรมชาติ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม หากว่าใบถูกทําลาย ให้ดําเนินการควบคุม

5. ใช้ระบบน้ำเหวี่ยงหรือเครื่องฉีดพ่นน้ำ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ให้ใบมะละกอเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อลดปริมาณเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งให้อยู่ในระดับต่ำ (วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับศัตรูธรรมชาติให้ สามารถดํารงชีวิตอยู่และเพิ่มประมาณสูงขึ้นในช่วงแล้ง ซึ่งจะควบคุมประชากรของเพลี้ยไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

ไรแดงมะละกอ (ป้องกันและกำจัดอย่างไร)

ที่มา Youtube Channel : Kasetworld โลกแห่งการเกษตร
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=1t8W64Hk9QU

Show More
Top