(คลิป) เกษตรไทยในอนาคต Thailand 2070 เมืองไทยในอีก 50 ปี : วีดีโอ เกษตร

3.44K Views

(คลิป) เกษตรไทยในอนาคต Thailand 2070 เมืองไทยในอีก 50 ปี : วีดีโอ เกษตร

เกษตรไทยในอนาคต : Thailand 2070 เมืองไทยในอีก 50 ปี (7 ก.พ. 64)

หมดยุคเกษตรแบบดั้งเดิม อนาคตเกษตรไทยจะทำโดยหุ่นยนต์แทบทั้งหมด ปัญญาประดิษฐ์จะออกแบบวางแผนการผลิตที่ทำกำไรสูงที่สุดให้ การตัดแต่งพันธุกรรมพืชและสัตว์จะได้รับการยอมรับมากขึ้น และเราจะกินเนื้อเทียมที่ทำมาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แทนเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงมาจากฟาร์ม อนาคตในอีก 50 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะไม่มีเกษตรกรผู้ยากจนอีกต่อไป

ที่มา Youtube Channel : ThaiPBS
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=NwEBTVUxRe8

Show More
Top