(คลิป) สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกไผ่ ขั้นตอนการเพาะปลูก ดูแล ทำหน่อ จนถึงการเก็บเกี่ยว : วีดีโอ เกษตร

2.28K Views

(คลิป) สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกไผ่ ขั้นตอนการเพาะปลูก ดูแล ทำหน่อ จนถึงการเก็บเกี่ยว อย่างละเอียด : วีดีโอ เกษตร

สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกไผ่ ขั้นตอนการเพาะปลูก ดูแล ทำหน่อ จนถึงการเก็บเกี่ยว อย่างละเอียด

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลย

Hello guy, today I show you “How to Grow Bamboo to Harvest Fast Bamboo Shoots – Easy and Effective – Agriculture Technology”.

It is agriculture technology in my country. It is important for farmer. You can follow me at your farm.

It is easy for make its.I hope you will subscribe, like, share, my videos and channel. Thank you so much.

ที่มา Youtube Channel : Farm Channel
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=Fq6ZGEd7ez4

Show More
Top