(คลิป) วิธีปลูกต้นไม้ให้รอด และโตเร็ว : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) วิธีปลูกต้นไม้ให้รอด และโตเร็ว : วีดีโอ เกษตร

ปลูกต้นไม้ให้รอดและโตเร็ว | วิถีชีวิตชาวไร่วัยเกษียณ

วิธีการปลูกต้นไม้ให้รอดและโตเร็วต้องปลูกก่อนฤดูฝนจะมา โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยสูตรเสมอรองก้นหลุม เมื่อฝนมารากจะเดินและแตกใบใหม่ทันที

วิธีการทำอย่างละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : เล็ก นาดอน ชาวไร่วัยเกษียณ
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=2fqcmVYvEk4

Show More
Top