คลิป – วิธีตั้งองศา แผงโซล่าเซลล์ ให้ผลิตไฟได้ทั้งวัน By พี่หมีโซล่าเซลล์ : วีดีโอ เกษตร

2.39K Views

คลิป – วิธีตั้งองศา แผงโซล่าเซลล์ ให้ผลิตไฟได้ทั้งวัน By พี่หมีโซล่าเซลล์ : วีดีโอ เกษตร

“ถ้าพี่น้องเกษตรกร ตั้งองศาแผงโซล่าเซลล์ ได้ถูกทิศทาง ทิศที่ดีที่สุด คือ ทิศใต้ แผงโซล่าเซลล์ก็จะสามารถผลิตไฟออกมา ได้ทั้งวัน”

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

โดย : พี่หมีโซล่าเซลล์
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=e3316Jx8Tkk

Show More