(คลิป) วิธีจัดการสวนกล้วยให้ได้ผลผลิตสูง : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) วิธีจัดการสวนกล้วยให้ได้ผลผลิตสูง : วีดีโอ เกษตร

วิธีจัดการสวนกล้วยให้ได้ผลผลิตสูง

เทคนิคการดูแลสวนกล้วยให้ได้ผลผลิตสูง สวยงาม สะดวก ปลอดภัยในการทำงาน ป้้้้องกัันโรค ด้วยวิธีง่่่ายๆสไตล์สวนธนา

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : สวนธนา พาเพลิน
คลิป https://www.youtube.com/watch?v=rrJ2HH_Jhto

Show More
Top