(คลิป) วิธีการนำปุ๋ยคอกหมักในถังไปใช้ และการใช้น้ำหมักขี้วัวให้ถูกวิธี : วีดีโอ เกษตร

3.43K Views

(คลิป) วิธีการนำปุ๋ยคอกหมักในถังไปใช้ และการใช้น้ำหมักขี้วัวให้ถูกวิธี : วีดีโอ เกษตร

วิธีการนำปุ๋ยคอกหมักในถังไปใช้ | และการใช้น้ำหมักขี้วัวให้ถูกวิธี

วิธีการนำปุ๋ยคอกหมักจากขี้วัวที่อยู่ในถัง ที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนำไปใช้ และการใช้น้ำหมักขี้วัวให้ถูกวิธี

ที่มา Youtube Channel : ซานเต๋อ story
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=4yS6YxTK87Y

Show More
Top