คลิป – ‘ลดพื้นที่ทำนา ปรับคันนาปลูกป่า’ กิจติชัย โพนรัมย์ สามอาชีพฯ : วีดีโอ เกษตร

2.36K Views

คลิป – ‘ลดพื้นที่ทำนา ปรับคันนาปลูกป่า’ กิจติชัย โพนรัมย์ สามอาชีพฯ : วีดีโอ เกษตร

ลงมือทำคือคำตอบ “ลดพื้นที่ทำนา ปรับคันนาปลูกป่า” กิจติชัย โพนรัมย์ ตัวอย่างของคนที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบไม่มีเงินทุน พ่อ-แม่ไมเห็นด้ว แต่มีหัวใจและพลังกายจากสองมือของต้วเอง ที่จะทำตามแนวทาง ๙ตามพ่อ เดินตามปราชญ์ ศาสตร์พระราชา วันที่ 20 ม.ค. 2563 บ้านสก๊วน ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง บุรีรัมย์

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

โดย : สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=rAUmc_ymCqI

Show More
Top