(คลิป) มะม่วงช่วงติดดอกต้องรดน้ำหรือไม่ : วีดีโอ เกษตร

1.96K Views

(คลิป) มะม่วงช่วงติดดอกต้องรดน้ำหรือไม่ : วีดีโอ เกษตร

มะม่วงช่วงติดดอกต้องรดน้ำหรือไม่

มะม่วงในช่วงออกดอกการให้น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการให้น้ำจำเป็นต้องให้อย่างถูกช่วงและปริมาณที่เหมาะสมต่อขนาดต้นมะม่วง โดยการให้น้ำนั้นทำได้ดังนี้ ช่วงที่1 ช่วงมะม่วงเริ่มแทงช่อดอกสังเกตุดูจากฉัตรดอกมะม่วง เราควรให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้รอบทรงพุ่มมะม่วง และควรใส่ปุ๋ย 8-24-24 การใส่ปุ๋ยให้ใส่เดือนละครั้ง เพื่อบำรุงช่อดอกและผลหลังการติดลูก การให้น้ำช่วงที่2 ช่วงดอกบานควรให้น้ำ 3 วัน/ครั้ง โดยสังเกตุจากอากาศที่ร้อนจัด แล้วทำให้ช่อดอกเหี่ยวเฉา ควรเพิ่มการให้น้ำให้ถี่ขึ้น โดยการให้น้ำรอบโคนให้ฉ่ำ การให้น้ำช่วงที่3 ช่วงติดผลขนาดเท่าหัวไม้ขีดควรให้น้ำวันเว้นวัน โดยสังเกตุจากหน้าดิน ถ้าหน้าดินแห้งเร็วก็สามารถเพิ่มการให้น้ำได้ การให้น้ำในมะม่วงนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ช่อดอกมะม่วงติดผลได้ดี

ที่มา Youtube Channel : เกษตรพึ่งพาตนเอง เพื่อความยั่งยืน
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=cDL-__V_T6A

Show More
Top