(คลิป) พี่อาณัติ เกษตรพอเพียงที่เพียงพอ – มหาอำนาจบ้านนา : วีดีโอ เกษตร

2.92K Views

(คลิป) พี่อาณัติ เกษตรพอเพียงที่เพียงพอ – มหาอำนาจบ้านนา : วีดีโอ เกษตร

พี่อาณัติ เกษตรพอเพียงที่เพียงพอ : มหาอำนาจบ้านนา (7 มี.ค. 64)

“พี่อาณัติ” ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 จนทำให้ตกงาน เขาจึงใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้การทำเกษตรจนทำให้พบกับความสุขที่แท้จริง โดยพี่อาณัติใช้สวนข้างบ้านในพื้นที่เล็ก ๆ มาทำสวนผักปลูกแบบผสมผสานเอาไว้กินและขาย รวมทั้งยังเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูลอีกด้วย แต่กว่าจะมีอย่างทุกวันนี้ได้ เขาต้องเรียนรู้การทำเกษตรอย่างหลากหลายรูปแบบ จนทำให้เข้าใจในการทำเกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้น

ที่มา Youtube Channel : ThaiPBS
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=0WbvoicuxQw

ติดตามได้เลย

Show More
Top