(คลิป) ผักขี้บ่อ ผักบ่อ ผักทาม สร้างรายได้ 1,500 บาท : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) ผักขี้บ่อ ผักบ่อ ผักทาม สร้างรายได้ 1,500 บาท : วีดีโอ เกษตร

ผักขี้บ่อ สร้างรายได้ 1,500 บาท / วัน บ่ธรรมดา

ชมการปลูกผักขี้บ่อ ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านของชาวอีสาน โดยคุณคุณแม่ชื่น บ้านม่วงน้อย ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด “ผักขี้บ่อ หรือผักบ่อ (พืชผักทาม) ปลูก 1 งาน สร้างรายได้ปีละหลักแสน 100,000 บาท แค่ 3 เดือนเท่านั้น มี.ค.-พ.ค. แปลงผักแม่ชู บ.ม่วงน้อย ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด”

ผักขี้บ่อ หรือ ผักบ่อ, ผักทาม

ลักษณะ
ลักษณะลำต้นของผักบ่อจะเป็นปล้องสีเขียว อวบน้ำ ระยะห่างระหว่างข้อปล้องประมาณ 1 นิ้ว ที่ข้อมีใบเล็กๆ แยกออกเป็นสองใบ ข้อปล้องที่อยู่ติดกับผิวดินจะมีรากสีขาวงอกออกมาโดยรอบ ชูยอดเหนือผิวน้ำแตกกอออกเป็นต้นหลายๆ ต้น ในกอเดียวกัน ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ ช่วงเจริญเติบโต คือช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูฝน (เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) ออกรสมัน สดกรอบ

วิธีการปลูก
เป็นพืชผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั่วไป ชอบเกิดในที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงตามแนวสองฝั่งแม่น้ำชี ซึ่งอาจเป็นกุด (บึงโค้ง) หรือบึงน้ำซับที่มีน้ำไหลผ่านถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา ระดับน้ำประมาณ 5-10 นิ้ว มีดินเลนรองรับ

คุณค่า/ประโยชน์
ใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก ก้อย ลาบ และอาหารทุกชนิดที่รับประทานกับผัก

ที่มา Youtube Channel : ทุ่งกุลา channe
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=PF5SLDc3Wy4

Show More
Don`t copy text!
Top