(คลิป) ปลูกผักกินเอง ไม่ยากอย่างที่คิด ฟาร์มสุข : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) ปลูกผักกินเอง ไม่ยากอย่างที่คิด ฟาร์มสุข : วีดีโอ เกษตร

ปลูกผักกินเอง ไม่ยากอย่างที่คิด : ฟาร์มสุข ของนักออกแบบชีวิต [ โกวิท ศุภวาณิชย์ลีลา ]

ปลูกผักกินเองยากหรือไม่ ? ไม่ได้มีวิถี Slow Life จะทำได้อย่างไร ?

วันนี้ WOW PEOPLE มีนัดกับคุณ โกวิท ศุภวาณิชย์ลีลา
สถาปนิก-นักออกแบบ ผู้สนุกกับการออกแบบชีวิต
และพื้นที่บริเวณบ้านกว่า 10 ไร่ ให้เป็นอาณาจักรแห่งการ ‘พึ่งตนเอง’

จากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน ทำให้วันนี้เขามีฟาร์มเกษตรอินทรีย์
ที่เต็มไปด้วยผลผลิตแห่ง ‘ ฟาร์มสุข ’
ถ้าเขาทำได้ เราทุกคนก็ทำได้

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลย…

ที่มา Youtube Channel : walkofwisdom thailand
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=7mhfy8l1Kj8

Show More
Top