(คลิป) ปลูกป่า วนเกษตร มีปัจจัย 4 ครบ โดย พ่อเลี่ยม บุตรจันทา : วีดีโอ เกษตร

2.82K Views

(คลิป) ปลูกป่า วนเกษตร มีปัจจัย 4 ครบ โดย พ่อเลี่ยม บุตรจันทา : วีดีโอ เกษตร

ปลูกป่า วนเกษตร มีปัจจัย 4 ครบ | คนรักษ์ป่า ep 188

พ่อเลี่ยม บุตรจันทา บ้านสวนออนซอน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวในหลวง ร.๙ 20 กว่าปีผ่านไป…จากคนที่ขี้เหล้าเมายา ติดเพื่อน อบายมุข และ ทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยว อ้อย มัน ข้าวโพด ได้หันมาเลิกเหล้า ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว จนปัจจุบันลูกเรียนจบ เป็นทั้งเกษตรกร และ หมอ แม้จะกี่โควิด ก็ยังมีบ้านที่อยู่อาศัย อาหารกินที่ปลอดภัย มีสมุนไพรยารักษาโรคในป่า

#ปลูกต้นไม้​ #ปลูกป่า​ #ความสุข​ #ครอบครัว

ที่มา Youtube Channel : คนรักษ์ป่า Channel
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=izRiHGMl5Jk

Show More
Top