(คลิป) ทำไมปลูกถี่ ก็คนบ้าปลูกต้นไม้ : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) ทำไมปลูกถี่ ก็คนบ้าปลูกต้นไม้ : วีดีโอ เกษตร

ทำไมปลูกถี่ ก็คนบ้าปลูกต้นไม้//คนบ้าปลูกต้นไม้

เอาทฤษฎีวางไว้ ค่อยคุยกัน
ปลูกป่าถี่ๆ มันจะเป็นอย่างไร
ข้อดี ข้อเสีย ภาพในอนาคต ฯลฯ
ทั้งหมดนี้ คิดว่าลงมือทำคือคำตอบ

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : คนบ้าปลูกต้นไม้ คืนป่าให้แผ่นดิน
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=nroyuA6BGT4

Show More
Top