คลิป – งานวิจัยธนาคารน้ำใต้ดิน อบต บ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม : วีดีโอ เกษตร

7.49K Views

คลิป – งานวิจัยธนาคารน้ำใต้ดิน อบต บ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม : วีดีโอ เกษตร

‘เก็บน้ำไว้ในดิน’

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภค/บริโภค รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในปัจจุบันมีแนวคิด รูปแบบ และแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าวหลากหลายวิธี โดยหนึ่งในแนวทางการป้องกันและรับมือกับปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งที่กำลังเป็นที่สนใจ คือ “แนวคิดการขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาการบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง ด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่ อบต. บ้านผึ้ง อ. เมือง จ.นครพนม เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการรองรับและกักเก็บน้ำอย่างยั่งยืนตามศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9

หากท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสารรายละเอียดโครงการได้ที่ : https://www.psffoundation.com/Content/uploads/contents/7e3fb6be-0b2d-4ea1-88b8-7b797b6e1930.pdf

โดย : ดาว บ้านนา Villager
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=4QGNFzaUtns

Show More
Top