(คลิป) การวางระบบน้ำในนาข้าว ทำนาใช้น้ำน้อย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ : วีดีโอ เกษตร

4.75K Views

(คลิป) การวางระบบน้ำในนาข้าว ทำนาใช้น้ำน้อย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ : วีดีโอ เกษตร

สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

ขั้นตอนการวางระบบน้ำ ในนาข้าว ช่วยประหยัดน้ำประหยัดเวลา การวางระบบน้ำในนาข้าว ทำนาใช้น้ำน้อย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ แนวทางการเกษตรราคาประหยัดประหยัดทั้งต้นทุนประหยัดทั้งแรงงานประหยัดน้ำและเวลา ให้ผลดีทีเดียว

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ประโยชน์นี้ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเพื่อนๆผู้พบเห็นด้วยครับ

คลิป : What2Grow NECTEC
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=k5xPjPwgUXk

Show More
Top