(คลิป) การทำน้ำยางกล้วย ช่วยป้องกันกำจัดเชื้อรา ราดำ ราแป้ง ฯลฯ : วีดีโอ เกษตร

2.17K Views

(คลิป) การทำน้ำยางกล้วย ช่วยป้องกันกำจัดเชื้อรา ราดำ ราแป้ง ฯลฯ : วีดีโอ เกษตร

การทำน้ำยางกล้วย ช่วยป้องกันกำจัดเชื้อรา

การใช้น้ำยางจากกล้วยช่วยกำจัดเชื้อราในพืช การใช้น้ำยางจากปลีกล้วย สูตรนี้สามารถช่วยกำจัดโรคราแป้ง ราดำ และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ที่ระบาดกับพืชและไม้ผลได้

การใช้น้ำยางจากกล้วยช่วยกำจัดเชื้อราในพืช การใช้น้ำยางจากปลีกล้วย สูตรนี้สามารถช่วยกำจัดโรคราแป้ง ราดำ และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ที่ระบาดกับพืชและไม้ผลได้

++ ส่วนผสม ++
1. น้ำยางจากปลีกล้วย 1 ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง ( 150 ml)
2.เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้ 1 ขวด ( 150 ml)

วิธีการทำ
1. หลังจากที่ตัดปลีกล้วยออกจากเครือใหม่ๆจะพบว่ามีน้ำยางสีขาวขุ่นไหลออกมา ให้เกษตรกรใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังรองน้ำยางนั้นไว้ให้เต็มขวด สามารถใช้น้ำยางปลีกล้วยทุกสายพันธุ์ ต้องทำหลายๆต้นจึงจะได้จำนวนมากๆ

2 หลังจากที่ได้น้ำยางจากปลีกล้วยแล้วให้นำมาเทผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้อีก 1 ขวด คนให้เข้ากัน จะได้ น้ำหมักน้ำยางปลีกล้วยช่วยกำจัดเชื้อราในพืช

วิธีการใช้
นำน้ำยางปลีกล้วยที่ผ่านการผสมแล้ว โดยให้ใช้ 150 ml ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร จากนั้นนำไปฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน กับต้นพืชหรือใบพืชที่มีปัญหาการระบาดของโรคราดำ ราขาว เช่น ราดำมะม่วง ราขาวต้นฝรั่ง ราดำราขาวเงาะ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคราระบาดให้น้อยลงจนปกติ ช่วยกำจัดเพลี้ยต่างๆที่เป็นพาหะนำโรคราได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

ที่มา Youtube Channel : เกษตรพึ่งพาตนเอง เพื่อความยั่งยืน
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=SPpbuZyoGWc

Show More
Top