(คลิป) การทำน้ำปูนใสเพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค เชื้อราที่มากับหน้าฝน : วีดีโอ เกษตร

3.77K Views

(คลิป) การทำน้ำปูนใสเพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค เชื้อราที่มากับหน้าฝน : วีดีโอ เกษตร

ในช่วงฤดูฝนสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีความชื้นในอากาศสูงจะเป็นสภาพที่เหมาะต่อการระบาดของเชื้อโรบางชนิด ซึ่งบางชนิดอาจรุ่นแรง อาจทำให้พืชผักผลไม้เกิดความเสียหายได้ หากเราไม่ควบคุมและป้องกันได้ทันก็อาจเกิดผลกระทบในระยะยาวได้นะครับ

ประโยชน์
ช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค เชื้อราที่มากับหน้าฝนและใช้ควบคุมค่า P-H ปรับสมดุลของน้ำ

วัสดุและอุปกรณ์
1. ปูนขาว 1 กก. ( ที่เขียนเอาไว้ว่า ใช้ใส่บ่อกุ้ง, บ่อปลา, ฟาร์มวัว, ฟาร์มม้า, ฟาร์มไก่, ฟาร์มเป็ด, ฟาร์มหมู, ฟาร์มเห็ด, ฟอกหนังสัตว์, สวนส้ม,ไร่, นา, ยางพารา,และฆ่าเชื้อรา, ปรับสภาพดิน, บำบัดน้ำเสีย ) ส่วนปูนขาวที่กินหมากและปูนขาวก่อสร้างเราจะไม่นำมาใช้นะครับ

2. น้ำสะอาด 5 ลิตร จะเป็นน้ำบาดาล, น้ำฝน , น้ำห้วย, หนอง , คลอง, บึง, ได้หมดยกเว้นน้ำประปา แต่ถ้าจะใช้ควรเปิดทิ้งไว้เป็นเวลา 2 วันเพื่อให้คลอรีนนหมดก่อนนะครับ

3. ถังหมัก, ไม้พาย

วิธีทำ และการใช้งานอย่างละเอียด ไปดูคลิปกันได้เลยครับ

ถ้ามีประโยชน์ กดไลด์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

โดย : บ้านสวนห้วยปูน
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=r135UbjYqH4

Show More
Top