วิธีการปลูกโหระพา

วิธีการปลูกโหระพา

โหระพา เป็นพืชล้มลุกอายุสั้น ลำต้นเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ 60-70เซนติเมตรใบเขียวก้านใบและลำตัวมีสีม่วงใบมีกลิ่นหอม ใบโหระพาเป็นผักที่ใช้ใบบริโภค ใช้ปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาด และกลิ่นหอมน่ารับประทาน

การเพาะเมล็ด
สำหรับทำกล้าทำแปลงเพาะขนาดความกว้าง1เมตร ความยาวแล้วแต่แปลงย่อยดินให้ละเอียด คลุกเคล้าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหว่านเมล็ดให้ทั่วแปลงหลังเพาะประมาณ7-10 วัน เมล็ดเริ่มงอกดูแลรักษาต้นกล้าประมาณ25-30 วัน ก็ย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงได้การเตรียมดินปลูกและการย้ายกล้าปลูกใช้จอบขุดดินลึกประมาณ15-20ซม. หรือ1หน้าจอบใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงแปลงกว้าง1เมตรความยาวแล้วแต่ขนาดแปลงขุดหลุมปลูกขนาดลึก1/2 หน้าจอบใช้ระยะห่างระหว่างต้น30ซม. ระหว่างแถว60 ซม. นำต้นกล้าลงปลูกในหลุมแล้วรดน้ำตาม

การดูแลรักษาการใส่ปุ๋ย
เมื่อต้นโหระพาอายุ 10-15 วันใช้ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟต1-2ช้อนชา ต่อน้ำ10ลิตร รดทุก5-7วันเมื่อต้นโหระพาอายุ25-30วันใส่ปุ๋ย15-15-15 อัตรา1ช้อนชา ต่อต้น ให้ทุก20-25วัน โดยโรยห่างโคนต้น 3-5ซม.หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงได้การให้น้ำ ให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทุกวัน

การกำจัดวัชพืช
ควรกำจัดวัชพืชทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ย และเมื่อมีวัชพืชรบกวน

การเก็บเกี่ยว
หลังปลูกประมาณ30-35วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยใช้มือเด็ดหรือกรรไกร ตัดกิ่งที่มียอดอ่อนไปบริโภคถ้าต้นโหระพาออกดอกควรหมั่นตัดแต่งออกทิ้ง เพื่อให้โหระพามีทรงพุ่มที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาวขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

Top