เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง

วันนี้ เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เวลา 11.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ที่ใช้ปริมาณน้ำจากฝายทดน้ำ ผ่านเครื่องตะบันน้ำ(Hydraulic Ram) ซึ่งประดิษฐ์โดยกรมชลประทาน สำหรับจ่ายน้ำให้กับแปลงเพาะปลูกที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า

จากนั้นทอดพระเนตรการให้น้ำระบบหยดในแปลงสตรอเบอรี่ เพื่อสาธิตการใช้น้ำต้นทุนในแปลงเพาะปลูกอย่างประหยัดที่สุด และเป็นการลดปัญหาวัชพืช ตลอดจนเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย

ในการนี้ มีพระราชดำริความว่าน้ำเป็นสิ่งที่หายากและต้องลงทุนในการทำโครงการชลประทานมิใช่น้อย ฉะนั้นจึงวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด โดยใช้ระบบหมุนเวียนจนถึงขั้นสุดท้าย จึงหาที่เก็บรักษาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป และควรระลึกไว้เสมอว่าน้ำจะไม่มีการเหลือใช้เป็นอันขาด

* * * * * * * * *

ที่มา : ทวี เต็มญารศิลป์

Top