วิธีการทำเครื่องตะบันน้ำ แบบง่ายๆ FREE ENERGY WATER PUMP MAKING

12.43K Views

วิธีการทำเครื่องตะบันน้ำ แบบง่ายๆ FREE ENERGY WATER PUMP MAKING

เครื่องตะบันน้ำ คือ ปั้มน้ำที่สามารถทำงานได้เอง โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้า น้ำมัน หรือแรงงานคน อาศัยเพียงการกระแทกของน้ำในท่อซึ่งถูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอย่างกะทันหัน ทำให้ ความดันในตัวปั้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การตะบันน้ำ (water hammer) ซึ่งจะทำงานได้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีแหล่งน้ำจ่ายให้กับปั้มอย่างสม่ำเสมอ

อธิบายคือ เมื่อน้ำไหลจากแหล่งน้ำที่สูงกว่าด้วยความเร็วที่เหมาะสม มากระทบกับวาล์วน้ำล้นซึ่งเปิด-ปิดทางเดียวเป็นจังหวะ จะกลายเป็นการเพิ่มความดันและผลักน้ำให้เข้าสู่กระเปาะอากาศ ผ่านวาล์วส่งน้ำซึ่งเปิดทางเดียวเช่นกัน เมื่อน้ำไหลเข้าสู่กระเปาะ อากาศที่อยู่ในกระเปาะจะถูกอัดจนมีความดันเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากไม่มีทางออกด้านบนของกระเปาะ อากาศจึงเกิดการอัดตัวและผลักดันให้น้ำไหลออกทางด้านล่างผ่านทางท่อส่ง ด้วยแรงดันที่เพิ่มขึ้นหลายเท่า เครื่องตะบันน้ำจึงสามารถส่งน้ำหรือยกระดับน้ำได้

ตะบันน้ำไม่ใช่เครื่องสูบน้ำ แต่เป็นเครื่องส่งน้ำที่ใช้หลักการแรงดันอากาศ ดังนั้นในการติดตั้งตะบันน้ำ ต้องอาศัยระดับน้ำที่มีความสูงขั้นต้นในแนวดิ่ง โดยทุกความสูงขั้นต้น 1 เมตร จะสามารถส่งน้ำไปในแนวดิ่งได้สูงถึง 8-10 เมตร ซึ่งหากคำนวณการวางท่อได้ถูกต้องและมีน้ำที่เพียงพอ ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำได้มากขึ้น โดยตะบันน้ำจะมีอัตราการสูญเสียน้ำที่ตัวตะบันประมาณ 70% และได้น้ำที่ปลายทางประมาณ 30%

ข้อดีของเครื่องตะบันน้ำ
1.ไม่ต้องการพลังงานจากภาพนอก ทำงาน 24 ชม./วัน ไม่กิน ไฟฟ้า หรือน้ำมัน กินแต่น้ำ

2.มีโครงที่ไม่ซับซ้อน คือมีส่วนเคลื่อนไหวเพียง 2 ส่วน (วาล์ 2 ตัว)

การทำงาน
หลักการคือ การทำให้น้ำที่ไหลมาด้วยความเร็ว หยุดกระทันหัน เหมือนเราเปิดก็อกน้ำ ที่ส่งมาจากแท็งน้ำสูงๆ แล้วเราปิดทันที่ จะเกิดแรงดันตีกลับทำให้ท่อน้ำสะบัด ความดันชั่วขณะนี้ จะนำไปใช้ในการส่งน้ำต่อไปยังถังเก็บที่สูงกว่า โดยเราต้องยอมสูญเสียน้ำจำนวนหนึงไป ตามหลักอณุรักณ์พลังงาน คือเราดึงเอาพลังงานจากน้ำที่ไหลเข้า มาให้น้ำที่ส่งไปยังถังเก็บ และทิ้งน้ำที่เหลือพลังงานน้อยออกไปทางวาล์วน้ำทิ้ง

สิ่งที่ต้องเตรียม
– ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ยาว 13 เซนติเมตร 9 อัน
– ข้อต่อ 3 ทาง 2 อัน
– ข้อต่อเกรียว 1 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว 2 อัน
– ข้อต่อเกรียวนอก 1 นิ้ว 3 อัน
– บอลวาล์ว 1 นิ้ว 2 อัน
– ข้อต่อ มีลิ้นวาล์ว (check valve) ทองเหลือง 1 นิ้ว 2 อัน
– ข้อต่อจากท่อ PVC เกลียวนอก อีกด้านสำหรับต่อสายยาง Hose Collar 2 อัน
– ข้องอ 1 นิ้ว 1 อัน
– ขวดน้ำอัดลมเปล่า 1 ขวด
– ดินน้ำมัน หรือเทปพันเกรียว

ส่วนวิธีการทำ จะเป็นอย่างไน ดูในคลิปได้เลยครับ

ที่มา : M4 Tech

Show More
Top