(คลิป) ไอเดียทำเล้าไก่ พร้อมระบบให้น้ำ-อาหาร อัตโนมัติ : วีดีโอ เกษตร

3.24K Views

(คลิป) ไอเดียทำเล้าไก่ พร้อมระบบให้น้ำ-อาหาร อัตโนมัติ : วีดีโอ เกษตร

Cow Panel Chicken Coop with Auto Water and Auto Feeder

This is a walkthrough of the Cow Panel/Cattle Panel Chicken Coop that I recently built with my daughter for her chickens. We added an auto waterer and an auto feeder. It is built with a combination of techniques I found in many other You tube videos. It measures approx 6 ft high, about 8 feet wide and 16 feet long. The side base boards are 2X8X16 and the ends are 2x8x8. Please let me know if I’ve forgotten anything or if you’d like more info.

Here are the links that I mention in the video and some others.

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

3 ไก่ไข่ (พันธุ์แท้) น่าเลี้ยง

ไก่ไข่พันธุ์แท้ สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย มีด้วยกันหลักๆ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ โร๊ดไอส์แลนด์แดง บาร์พลีมัทรอค และเล็กฮอนขาวหงอนจักร

สามสายพันธุ์นี้เป็นไก่ เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย

ข้อดีของไก่ไข่พันธุ์แท้ จากประสบการณ์ตรงของแอดมิน คิดว่าน่าเลี้ยงมาก ลองไปฟังกันเลยครับ

1. ไก่ไข่พันธุ์แท้เพาะขยายพันธุ์ ต่อได้ ทำให้ไม่ต้องซื้อลูกไก่ใหม่ทุกครั้ง ทำให้เรามีต้นทุนถูกลงมาก

2. ไก่ไข่พันธุ์แท้ขายได้ทุกช่วงอายุ ทำให้มีรายได้เข้ากระเป๋าตลอดทั้งปี มีรายได้หลายทางเช่น 1.ขายไข่เชื้อ 2.ขายลูกไก่คละเพศ 3. ขายไก่รุ่นคละเพศ 4. ขายพ่อแม่พันธุ์ ถนัดเลี้ยงเพื่อจำหน่ายแบบไหน ก็จัดไป

3. ไก่ไข่พันธุ์แท้ อาจจะเป็นทางรอดหนทางหนึ่งของเกษตรกร ที่อยากเลี้ยงไก่แบบเกษตรพอเพียง พึ่งพาตนเองได้

ที่มา Youtube Chennal : The Baker Farm
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=Ccvgr8dzdJg

Show More
Top