(คลิป) ‘ไผ่เลี้ยงหวาน’ ปลูกง่ายเก็บขายได้ตลอดปี เกษตรอารมณ์ดี : วีดีโอ เกษตร

3.21K Views

(คลิป) ‘ไผ่เลี้ยงหวาน’ ปลูกง่ายเก็บขายได้ตลอดปี เกษตรอารมณ์ดี : วีดีโอ เกษตร

ไผ่ชนิดนี้ เป็นไผ่ของไทยพบขึ้นตามป่าทั่วไป พบมากที่สุดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมปลูกเพื่อเก็บเอาต้นหรือลำไผ่ไปใช้ประโยชน์และเก็บหน่อปรุงเป็นอาหารมาแต่โบราณแล้ว โดยมีชื่อเรียกกันว่า “ไผ่เลี้ยงหวาน” หรือไผ่หวาน

ขอ 1 ไลค์ 1 แชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

คลิปโดย : วินัย ไตรมาศ
ติดตาม ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=MlFnBJ4mKsI

Show More
Top