(คลิป) โรคราแป้ง ในมะละกอ (ป้องกันกำจัดอย่างไร) : วีดีโอ เกษตร

1.71K Views

(คลิป) โรคราแป้ง ในมะละกอ (ป้องกันกำจัดอย่างไร) : วีดีโอ เกษตร

โรคราแป้งมะละกอ_(ป้องกันกำจัดอย่างไร)

โรคราแป้ง ในมะละกอ

อาการ
ราแป้งมีลักษณะเป็นผงแป้งสีขาวๆ ที่ติดตาม ผล ใบ ก้านใบ ของมะละกอ เกิดจากเชื้อรา Oidium มองเห็นเป็นปุยสปอร์ เส้นใยสีขาว บนผิวด้านล่างของแผ่นใบคล้ายกับแป้ง

มะละกอที่ถูกเชื้อชนิดนี้เข้าทำลายส่วนใหญ่จะแสดงอาการเป็นจุดซีดเหลืองกระจัดกระจายบนใบขยายวงกว้างเป็นจุดกลมค่อยๆ เชื่อมต่อติดกัน สังเกตดูใต้ใบจะพบกลุ่มเชื้อราสีขาวหากระบาดมากก็จะปรากฏให้เห็นบนผิวใบด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วเชื้อรายังเข้าทำลายผลโดยจะแสดงให้ห็นเป็นจุดสีขาวๆ เหมือนที่ใบแล้วค่อยๆ ลุกลามขยายทั่วทั้งผล ทำให้ผิวตกกระไม่สวย ชะงักไม่โต ผลเหลืองหลุดร่วง สำหรับต้นกล้านั้นมักพบอาการใบเหลืองซีด หลุดร่วงได้ง่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเชื้อราชนิดนี้จะระบาดครอบคลุมทั้งในก้านใบ ยอด รวมถึงผลมะละกอ ส่วนใหญ่จะพบการระบาดในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น มีความชื้นสูง

วิธีควบคุมป้องกันกำจัด

1. ตัดแต่งใบส่วนที่เป็นโรคออกประมาณ 30 –50 เปอร์เซ็นต์ เว้นใบบางส่วนให้พืชได้สังเคราะห์แสง

2. เก็บผลใบแห้งที่พบการเข้าทำลาย ไปฝังกลบเพื่อตัดต้นตอการระบาดของเชื้อโรค

ที่มา Youtube Channel : Kasetworld โลกแห่งการเกษตร
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=118tc_sVNaI

Show More
Top