(คลิป) แนวทางการเพาะเลี้ยง ปลาซิวข้างขวานเล็ก : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) แนวทางการเพาะเลี้ยง ปลาซิวข้างขวานเล็ก : วีดีโอ เกษตร

แนวทาง | การเพาะเลี้ยง | ปลาซิวข้างขวานเล็ก |

ปลาซิวข้างขวาน หรือ ปลาซิวขวาน เป็นสกุลของปลาน้ำจืดขนาดเล็กสกุลหนึ่งจำพวกปลาซิว ในวงศ์ปลาตะเพียน เป็นปลาน้ำจืดที่จับจากธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจในการส่งออก มี 2 ชนิด คือ ปลาซิวข้างขวาน ใหญ่ และปลาซิวข้างขวานเล็ก ปลาซิวข้างขวาน ถือเป็นปลาสวยงามที่มีความแปลกไปจากปลาน้ำจืดชนิดอื่นๆ จากเดิมทีที่แทบไม่มีใครรู้จัก กลับมาได้รับความนิยมในเลี้ยงกันอย่างรวดเร็ว ถึงกับเริ่มมีผู้สนใจที่จะเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง โทรศัพท์ (075) 278-164

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : คัมภีร์ชีวิต StudiO
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=We8qn7-VbH8

Show More
Top