(คลิป) แก๊สชีวภาพหมักจากกากมัน ผลิตไฟฟ้าได้ : วีดีโอ เกษตร

3.38K Views

(คลิป) แก๊สชีวภาพหมักจากกากมัน ผลิตไฟฟ้าได้ : วีดีโอ เกษตร

กากมันสำปะหลัง สู่พลังไฟฟ้า | ตอนเต็ม EP3 | ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน | แก๊สชีวภาพหมักจากกากมัน ผลิตไฟฟ้าได้

“ไฟฟ้ามาหา…ชุมชน” รายการที่จะพาทุกคนไปติดตามดูการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตไฟฟ้า

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ที่มา Youtube Channel : PAYAI TV
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=LqqFrkqNffs

Show More
Top